Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezwykle szczególna teoria względności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2`NSTW
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niezwykle szczególna teoria względności
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~dragan
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka
matematyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Najważniejsze i najbardziej interesujące zagadnienia dotyczące szczególnej teorii względności.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących szczególnej teorii względności JASNO i ZROZUMIALE dla wszystkich słuchaczy. Oprócz standardowych tematów omawianych przy podobnych okazjach przedstawię niezwykle interesujące efekty relatywistyczne o których w ogóle nie wspomina się na kursowych wykładach, w tym znane i nieznane ,,paradoksy'', a nawet związki z teorią kwantową.

Od transformacji Lorentza, poprzez obroty Thomasa-Wignera, nieinercjalne układy jednostajnie przyspieszone, potencjały Lienarda-Wiecherta i nadświetlnych obserwatorów, aż po horyzont zdarzeń, efekty geometrii nieeuklidesowej, a także czarne i białe dziury.

Literatura:

"Unusually Special Relativity", World Scientific Publishing (2021).

Materiały online: www.youtube.com/c/relaTVty

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbędzie się na podstawie wyników egzaminu końcowego. Od studentów wymagana będzie też dociekliwość, zaangażowanie i aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dragan
Prowadzący grup: Kacper Dębski, Andrzej Dragan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)