Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1#POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/podstawy-ochrony-w%C5%82asno%C5%9Bci-intelektualnej
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. Szczegółowo zostaną omówione: autorskie prawa osobiste i majątkowe, wynalazek jako przedmiot własności przemysłowej. Powyższa problematyka zostanie omówiona zwłaszcza w kontekście funkcjonowania uczelni.

Wykład zawiera dwie główne części, które omówię w trakcie nagranych i udostępnionych wykładów:

1. Utwory, czyli o prawie autorskim.

2. Wynalazki w prawie własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej. Kurs udostępnię osobom zapisanym na przedmiot w USOS, test zaliczeniowy będzie dostępny w ramach uniwersyteckiej platformy Kampus.

Kurs zostanie otwarty w drugiej połowie października, o czym osoby zarejestrowane powiadomię przez USOSMail.

Proszę wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail. Należy zadbać o to, by być zapisanym do grupy w ramach przedmiotu.

Uwaga. Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym! Rejestracji można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu. Terminarz testów znajduje się na stronie przedmiotu (patrz powyżej "Strona WWW").

Literatura:

1. Nagrane wykłady.

2. Prezentacja z wykładu.

3. Wybrane fragmenty odpowiednich ustaw.

4. Wybrane opisy patentowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące utworów

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące patentów

Umiejętności

- umie wskazać możliwe ścieżki ochrony utworów i wynalazków

- potrafi powołać się na przepisy o dozwolonym użytku utworów i wynalazków

- przy publikacji własnego utworu potrafi dobrać właściwą licencję otwartą

Postawy

- szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy - szczegóły na stronie przedmiotu. Na teście zaliczeniowym wymagane zagadnienia z wykładu oraz pracy własnej.

Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym!

Rejestracji na przedmiot w USOS można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu.

Proszę zadbać o to, by być zapisanym do grupy w ramach przedmiotu oraz wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail.

Terminarz testów znajduje się na stronie przedmiotu (patrz powyżej "Strona WWW").

Zaliczenia przedmiotu będą zapisywane w USOS pod koniec każdej sesji egzaminacyjnej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)