Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D2INFO Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

N/D

Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Pełny opis:

1. Przedstawienie zasad działania i budowy typowego komputera.

2. Omówienie roli i działania systemu operacyjnego, ćwiczenie podstawowych działań na plikach i katalogach.

3. Przegląd podstawowych aplikacji (kalkulator, program pakujący).

4. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz wyszukiwarek.

Ćwiczenie wyszukiwania informacji w sieci.

5. Omówienie działania poczty elektronicznej, ćwiczenie typowych zastosowań (wysyłanie załączników, definiowanie filtrów).

6. Edytowanie dokumentów tekstowych w typowym pakiecie biurowym.

Definiowanie struktury dokumentu i automatyzacja pracy (definiowanie stylów, automatyczne numerowanie rozdziałów, generowanie spisu treści itp.).

7. Przedstawienie zasad poprawnego definiowania arkuszy.

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w typowym pakiecie biurowym.

Opisywanie obliczeń za pomocą formuł.

Typowe funkcje arkusza (suma, jeżeli, wyszukaj.pionowo itp.).

Tworzenie wykresów.

8. Budowanie prostych stron WWW w języku HTML.

Definiowanie struktury strony.

Prawidłowe kodowanie polskich znaków.

Stosowanie podstawowych znaczników (title, h1, h2, … , ul, ol, a, img, itp.).

W miarę możliwości czasowych elementy arkuszy stylów (CSS).

9. Tworzenie prezentacji w typowym programie biurowym.

Literatura:

- skrypt: http://pi.mimuw.edu.pl,

- współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnej.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu technologii informacyjnej;

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie technologii informacyjnej;

Efekty w zakresie umiejętności

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych;

Efekty w zakresie kompetencji

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

K_U01, K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Sposób zaliczenia: sprawdzian końcowy przy komputerze, prace domowe.

Zaliczenie na podstawie:

- obecności i aktywności na zajęciach (wymagane),

- zaliczenia prac domowych (zdobycie co najmniej 50% punktów z prac domowych),

- sprawdzianu końcowego przy komputerze (zdobycie co najmniej 50% punktów).

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Mateusz Filipek, Michał Sztyber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.