Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2103-L-D2EKON
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Druga część przedmiotu rocznego (Ekonomia) omawiającego podstawy mikro i makroekonomii:

Mikroekonomia: rynek, podaż, popyt, elastyczności, teoria wyboru konsumenta, teoria producenta, formy rynku: konkurencja dokonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna, polityka państwa a podaż i popyt, polityka państwa wobec monopoli, rodzaje dóbr i efekty zewnętrzne

Makroekonomia: PKB, wskaźniki cen, wzrost gospodarczy, budżet państwa, system pieniężny, bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna, ekonomia szczęścia.

Strona przedmiotu
2103-L-D2HKSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć - zgodnie z tytułem - omawiane są: kształtowanie się polityki społecznej w Polsce i Europie oraz poszczególne kwestie społeczne - przy uwzględnieniu perspektywy historycznej i różnic regionalnych (np. EWG/UE i RWPG).

Strona przedmiotu
2103-L-D2MKSA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest na pierwszym roku kierunku Polityka społeczna i ma na celu zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności studentów z zakresu krytycznego myślenia i sztuki argumentacji oraz wzmocnić postawy krytyczne wobec informacji o polityce społecznej. Treści przedmiotu: Zasady krytycznego myślenia i sztuki argumentacji. Podstawowe umiejętności w obszarze krytycznego myślenia. Wykorzystanie zasad krytycznego myślenia i sztuki argumentacji w debatach z obszaru polityki społecznej.

Strona przedmiotu
2103-L-D2PROC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityka społeczna jest tworzona i implementowana w procesie, który modelowany jest jako kilka podstawowych faz od ustalania priorytetów do implementacji rozwiązań, ich ewaluacji oraz sprzężenia zwrotnego. Praca z polityką społeczną polega na tym, aby na nią świadomie wpływać w interesie publicznym, w szczególności w interesie grup defaworyzowanych (rzecznictwo). Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny połączyć model procesu polityki i procesu rzecznictwa.

Strona przedmiotu
2103-L-D2PSSL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie obszarów zainteresowań psychologii społecznej, badań i teorii wyjaśniających społeczne zachowania ludzi. Istotnym elementem jest wykorzystanie wiedzy psychologicznej do analizowania otaczającej rzeczywistości oraz diagnoza i ćwiczenie niektórych umiejętności społecznych.

Strona przedmiotu
2103-L-D2STSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych metodach opisu statystycznego, które mogą być wykorzystane w polityce społecznej. Kolejno są omawiane metody: analizy struktury, współzależności cech oraz dynamiki zjawisk. Student zdobywa wiedzę jak przeprowadzić badanie statystyczne obejmujące gromadzenie i prezentację danych, analizę danych oraz interpretację uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
2103-L-D2INFO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to: przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)