Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie mikrokontrolerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PMK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 06.502 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie mikrokontrolerów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinzynieria; przedmioty do wyboru
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania mikrokontrolerów w językach C/C++, projektowaniem, budową i uruchamianiem układów elektronicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania mikrokontrolerów w językach C/C++, projektowaniem, budową i uruchamianiem układów elektronicznych.

Program:

1. Obszary zastosowań mikrokontrolerów. Budowa mikrokontrolerów na przykładzie układów typu AVR i ARM. Środowisko projektowe eagle.

2. Programowanie mikrokontrolerów w językach wysokiego poziomu C/C++. Środowiska programistyczne dostępne w systemach Linux I MS Windows. Konfiguracja i programowanie mikrokontrolera. Rodzaje programatorów. Obsługa wejść i wyjść binarnych.

3. Wykorzystanie biblioteki standardowej. Programowanie obiektowe w programowaniu mikrokontrolerów. Efektywne zapisywanie programów.

4. Programowe generowanie opóźnień, sygnałów o zadanej częstotliwości i wypełnieniu. Generowanie sygnałów przy pomocy wewnętrznych liczników.

5. Mechanizm przerwań. Zapisywanie procedur obsługi przerwań. Przerwania generowane przez sygnały zewnętrzne oraz z układów wewnętrznych. Hierarchia przerwań. Włączanie i wyłączenie systemu obsługi przerwań.

6. Komunikacja z użytkownikiem. Multipleksowany wyświetlacz LED, tekstowy i graficzny wyświetlacz LCD. Obsługa klawiatury. Wykrywanie naciśnięć pojedynczych i wielokrotnych, krótkich i długich. Wykorzystanie mechanizmu przerwań.

7. Interfejsy szeregowe: RS232, I2C, SPI, 1-wire.

8. Pomiar częstotliwości, liczby impulsów, czasu trwania impulsu z wykorzystaniem liczników wewnętrznych i komparatora napięcia. Pomiar napięcia przy pomocy przetwornika A/C.

9. Dodatkowe układy mikrokontrolerów. System automatycznego zerowania. Nieulotna pamięć EEPROM. Pamięć programu FLASH.

10. Obsługa interfejsu USB.

Opis sporządził Paweł Klimczewski.

Literatura:

1. Jarosław Doliński, "Mikrokontrolery AVR w praktyce", Wydawnictwo BTC

2. Opisy producentów wykorzystywanych układów (Atmel, Philips).

3. Henryk Wieczorek, "Kurs obsługi programu Eagle", miesięcznik Elektronika Praktyczna, numery od 5/2006 do 9/2006.

4. U. Tietze, Ch. Schenk, "Układy półprzewodnikowe", WNT

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaprojektować, zbudować, oprogramować i uruchomić układ elektroniczny sterowany mikrokontrolerem.

Metody i kryteria oceniania:

Student przedstawia do oceny wykonany przez siebie układ elektroniczny własnego pomysłu zawierający mikrokotroler.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Klimczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)