Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Solid State Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4ISSP
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Solid State Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) For students of the second step studies in Physics specializing in "Physics of Condensed Matter and Semiconductor nanostructures".


It is assumed that students are already acquainted with Electrodynamics, Quantum Mechanics and Mathemtics at the level taught during the first step studies in Physics.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This subject introduces students to basic models applied to descirbe and analyse properties of solid state materials with special attention paid to semiconductors.

Lectures are accompanied by classes devoted to solving typical problems in solid state theory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics addressed within the course:

1. Classification of Solid State materials.

2. Chemical bonds.

3. Amorphous and crystalline materials.

4. Point and space symmetries.

5. Crystal structure of semiconductors.

6. Hamiltionian of a crystalline solid.

7. Born-Oppenheimer and one-electron approximation.

8. Bloch theorem.

9. Brillouin zones.

10. Kane model.

11. Effective mass approximation, tensor of the effective mass.

12. Band structure of semiconductors, density of band states.

13. Notion and properties of a hole, statistics of electrons and holes.

14. Boltzmann equation and transport phenomena.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Joh Wiley & Sons, 2005.

2. N. W. Ashcroft and D. Mermin, Solid State Physics, Cengage Learning, 1976.

3. H. Ibach and H. Luth, Solid-State Physics, Springer, 2009.

4, P. Y. Yu and M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, Springer, 2001.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course student:

KNOWLEDGE:

1. Knows standard models applied in Solid State Physics.

2. Knows what type of approximations are made in formulationg these models.

SKILLS

1. Understands contemporary literature on Solid State Physics.

2. Performs calculations within the simplified versions of the models discussed.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assesment form:

1. Two written tests in solving problems of the type discussed during classes accompanying the lecture.

2. Writen and oral exam.

3. Taking part in classes is obligatory.

The final note will sum up the results of both tests and the exam.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majhofer
Prowadzący grup: Nevill Gonzalez Szwacki, Andrzej Majhofer, Subrata Rakshit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)