Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`An_IV Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Analiza IV
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ukończenie kursu analizy matematycznej(I-III) i algebry, zainteresowanie strukturami matematycznymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czwarta część wykładu analizy matematycznej dla studentów fizyki w zakresie studiów I-go stopnia. Wykład adresowany jest w zasadzie do studentów o bardziej teoretycznych zainteresowaniach oraz zamierzających w przyszłości podjąć studia II-go stopnia.

Pełny opis:

Wykład jest uzupełnieniem podstawowego kursu analizy matematycznej dla studentów fizyki. Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień klasycznej analizy matematycznej niezbędnych dla lepszego zrozumienia wielu działów fizyki teoretycznej. Jego

tematyka skupia się na kilku matematycznych aspektach związanych z podstawowymi równaniami fizyki matematycznej.

Szczegółowa tematyka jest ustalana przez koordynatora przedmiotu w konkretnym cyklu

Przewidywany nakład pracy studenta: 130 godzin, w tym

Uczestnictwo w zajęciach: 60 h

Przygotowanie do zajęć i zadania domowe: 40 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 30 h

Opis sporządził Wiesław Pusz, listopad 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

Podstawowa wiedza dotycząca równań różniczkowych cząstkowych,

ich specyfiki w zależności od typu (eliptyczne, paraboliczne, hiperboliczne).

Umiejętośc stosowania podstawowych technik rozwiązywania zagadnień początkowych i brzegowych.

Kompetencje społeczne:

Docenienie piękna, głębi i użyteczności abstrakcyjnych narzędzi matematycznych w opisie różnych układów i modeli fizycznych;

nabranie nawyków zdyscyplinowanego i uporządkowanego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium, egzamin pisemny i ustny.

Wymagania egzaminacyjne:

Na ocenę dostateczna wystarczy znajomość definicji, twierdzeń i przykładów oraz podstawowych metod rachunkowych. Na ocenę dobrą wymagane jest ponadto ich zrozumienie oraz znajomość idei ważniejszych konstrukcji i dowodów twierdzeń. Na ocenę bardzo dobrą - znajomość i zrozumienie całości prezentowanego na wykładzie materiału.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kasprzak
Prowadzący grup: Paweł Kasprzak, Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.