Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia V 3106-PRAC-V
Pracownia magisterska (PRAC-MGR) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Constantin Floros, Człowiek, miłość i muzyka, tłum. Marcin Trzęsiok, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Lydia Goehr, Dzieła muzyczne w muzeum wyobraźni. Esej z filozofii muzyki, tłum. Zbigniew Biełas, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Marcin Trzęsiok, Muzyka doświadczenia. Eseje i studia, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2022.

Dodatkowo:

Carl Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, tłum. Antoni Buchner, Kraków 1988.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna nowe polskojęzyczne publikacje należące do nurtu muzykologii kulturowej.

Student zna wybrane strategie badawcze i metody nowej muzykologii.

Umiejętności:

Student zabiera głos w dyskusji o przeczytanym tekście.

Student formułuje pytania do przeczytanego tekstu.

Student analizuje przeczytany tekst pod kątem zastosowanych metod i strategii badawczych.

Student tworzy własny esej krytyczny z wykorzystaniem strategii badawczych nowej muzykologii.

Postawy:

Student interesuje się nowymi publikacjami w obrębie muzykologii.

Student zajmuje krytyczną postawę wobec przeczytanych tekstów.

Student kształtuje swoją praktykę słuchania muzyki z pomocą literatury muzykologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność: udział w dyskusji na zajęciach, przygotowanie krótkich prac na przestrzeni semestru, zaangażowanie w prace na zajęciach

Esej zaliczeniowy: oryginalność tematu, zastosowanie poznanych na zajęciach metod i strategii badawczych, poprawność stylistyczna i językowa

Zakres tematów:

1. Historyczne uwarunkowania idei „dzieła” muzycznego

2. Krytyka pojęcia „muzyki absolutnej”

3. Muzyka i miłość

4. Muzyka i duchowość

5. Nowożytna podmiotowość a tonalność w muzyce i perspektywa geometryczna w malarstwie

6. Projekt muzykologii niekonwencjonalnej Macieja Jabłońskiego

7. Filozofia muzyki Bohdana Pocieja

8. Muzyka w poezji i literaturze

9. Inspiracje buddyjskie w muzyce

10. Fenomenologia muzyki według Marcela Prousta

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, praca z nagraniem muzycznym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala S, kl.C-C11
Paweł Siechowicz 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)