Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizjologii zwierząt 3700-AZm-L1-8-PFZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Schmidt-Nielsen K. – Fizjologia zwierząt Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa 2008.

- Ganong W.F. – Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 2009.

- Willmer P., Stone G. , Johnston I. – Environmental Physiology of Animals Willey 2004

- Randall D., Burggren W., French K. – Eckert Animal Physiology. W.H. Freeman 2002

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne:

Po zajęciach student

- rozumie potrzeby zwierząt wynikające z ich fizjologii

- rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w

prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa

- krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

- rozumie podstawowe zasady etycznego przeprowadzania eksperymentu biologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest końcowy egzamin testowy zdany na ocenę pozytywną. Egzamin końcowy obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach. Student jest dopuszczony do egzaminu na podstawie obecności na ćwiczeniach i pozytywnej oceny prezentacji opracowanych zagadnień.

Dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie na dwóch ćwiczeniach.

Zakres tematów:

Poruszane tematy koncentrować się będą wokół siedmiu podstawowych zagadnień:

1) historia badań fizjologicznych

2) układy komunikacji wewnątrz organizmu

3) układy utrzymujące życie

4) ruch

5) układy komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym

6) rozród

7) stres.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny z wykorzystaniem programów komputerowych do fizjologii oraz konwersatoryjny polegający na studenckich prezentacjach zagadnień, których lista będzie przedstawiona na początkowych zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 202A
Magdalena Markowska, Robert Meronka 24/24 szczegóły
2 każdy czwartek, 12:15 - 13:45, sala 202A
Robert Meronka, Magda Markowska 16/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)