University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General university courses in the social sciences (course group defined by University of Warsaw)

Faculty: University of Warsaw Courses displayed below are part of group defined by this faculty, but this faculty is not necessarily the one that organizes these courses. Read Help for more information on this subject.
Course group: General university courses in the social sciences
other groups class schedules for this group
Filters
Please log in to gain access to additional options

Precisely - show only these courses which are related to such open registration which allows you to register for the course.

Additionally, courses which you are already registered for (or applied for registration) are also included.

If you want to change these settings permanently
edit your preferences in the My USOSweb menu.
Key
If course is offered then a registration cart will be displayed.
unavailable (log in!) - you are not logged in
unavailable - currently you are not allowed to register
register - you are allowed to register
unregister - you are allowed to unregister (or withdraw application)
applied - you applied for registration (and you cannot widrdraw this application)
registered - you are registered (and you cannot unregister)
Use one of the "i" icons below for additional information.

2021Z - Winter semester 2021/22
2021L - Summer semester 2021/22
2022Z - Winter semester 2022/23
2022L - Summer semester 2022/23
(there could be semester, trimester or one-year classes)
Actions
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3401-0SE-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia są adresowane do studentów, zainteresowanych uczestnictwem w innowacyjnym kursie o charakterze interdyscyplinarnym, który koncentruje się na przedstawieniu wybranych problemów związanych z kulturoznawstwem skandynawskim oraz wywodzącym się z niego podejściu do prawa, przestępczości i karania – na przykładzie Norwegii, w tym norweskiej części Arktyki. Kurs realizowany będzie w formule hybrydowej, tj. z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, umożliwiając – oprócz pozyskania wiedzy - wzmocnienie kompetencji cyfrowych, wzmocnienie kompetencji miękkich, podniesienie kompetencji społecznych oraz zwiększenie wirtualnej mobilności studentów.

Kurs jest wyrazem dążenia do oferowania studentom zajęć nie tylko poszerzających wiedzę, ale przede wszystkim skłaniających studentów do wieloaspektowej analizy i krytycznej refleksji oraz dostrzeżenia praktycznych implikacji przyjmowanych w danych obszarach rozwiązań.

Course page
0000-NGW-KKPN-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Workshops - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego, pedagoga, pedagoga – terapeuty, psychologa, animatora zajęć, wychowawcy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Course page
3402-00-ASaMP-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
7600-AMSP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Celem przedmiotu jest przedstawienie i wykorzystanie w praktyce metod analitycznych i planistycznych studentom, którzy będą wkrótce coraz aktywniejsi na rynku pracy.

Omawiane metody i praktyki będą ilustrowane konkretnymi studiami przypadków. W około połowie zajęć wezmą udział zewnętrzni eksperci z różnych dziedzin, którzy będą się dzielić własnym doświadczeniem zawodowym z zakresu analizy i rozwiązywania problemów.

Course page
3402-10APiWKP-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Przedmiot wprowadza w podstawy dyscypliny antropologii prawa oraz dostarcza elementarnych wiadomości o różnych kulturach prawnych. Przedmiot wprowadza w historie badań antropologiczno-prawnych i ich rozwój w ostatnich dziesięcioleciach, poprzez prezentację przykładowych monografii zagadnienia (Malinowski, Hoebel, Gluckman, Pospisil, Sally Falk Moore) charakterystycznych dla poszczególnych etapów.

W części drugiej przedstawione zostają podstawowe kultury prawne ludzkości (m.in. chińska, islamu, common law i prawo cywilne, prawo afrykańskie, prawo zwyczajowe chłopów ukraińskich).

Teoria prawa L. Petrażyckiego jest potraktowana jako scalające obie części.

Course page
2100-MON-ARMI-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-AZCE-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-ACKA-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-BDPM-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

The modern world is global in its dimension - in the conditions of globalization and unification, countries in many aspects of the functioning of companies, state institutions and business institutions retain their individuality in the sphere of communication and business culture. The pandemic that has prevailed over the last year and a half has made entrepreneurs and diplomats even more aware that in the modern world it is necessary to constantly improve their digital competences. It has become even more difficult for the generation entering the labor market to apply for jobs and manage their careers. In such demanding circumstances, it became necessary to acquire, in addition to theoretical knowledge, also practical knowledge, so often required on the labor market. The course combines all the elements necessary for those starting to function in an international environment.

Course page
2100-MON-BWEP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Celem przedmiotu jest umożliwienie uczestnikom zajęć nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zagadnień odnoszących się do roli elit i przywództwa politycznego w krajach Bliskiego Wschodu. W programie zajęć uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące wybranych aspektów teorii elit i przywództwa politycznego, a także kwestii związanych ze sprawowaniem władzy państwowej w monarchiach i republikach Bliskiego Wschodu. Konwersatorium ma także sprzyjać rozwojowi umiejętności analitycznego myślenia o procesach politycznych i społecznych zachodzących w państwach regionu.

Course page
8004-PP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Workshops - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia płatne 200 zł za semestr

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie

zajęć studenci uczą się rozpoznawania stanów zagrożenia życia,

postępowania w sytuacjach nagłych oraz pracy w symulowanych

trudnych warunkach.

Podczas procesu kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na

praktyczny aspekt treningu umiejętności ratowania życia.

Zajęcia płatne 200 zł

Course page
8004-PP-INT-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Workshops - 90 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia płatne - 320zł za semestr

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie

zajęć studenci uczą się rozpoznawania stanów zagrożenia życia, postępowania

w sytuacjach nagłych oraz pracy w symulowanych trudnych

warunkach.

Podczas procesu kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na praktyczny

aspekt treningu umiejętności ratowania życia.

Zajęcia płatne 320 zł kurs intensywny

Course page
2100-MON-CIZZC-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Celem przedmiotu jest kompleksowe przedstawienie zachowania Chińskiej Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej od czasów jej powstania aż do współczesności. W ramach przedmiotu, szczególnie duży nacisk położony będzie na analizę zmian zachodzących w jej ramach na przestrzeni lat, a także na próbę uchwycenia w niej elementów ciągłości. Analiza w ramach przedmiotu będzie prowadzona w ramach holistycznego uwzględnienia czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mających wpływ na kształtowanie się chińskiej polityki zagranicznej i jej historycznych tradycji.

Course page
2100-MON-CZCH-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2021/22
 • Lecture - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2500-F04-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Summer semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-CUKR-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Lecture - 30 hours
Winter semester 2022/23
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-CUPO-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • E-learning course - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-CKAL-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

The classes are intended to start a debate on the homogenization and heterogenization of culture. By answering the question of what the Western hemisphere is like, the classes will try to demonstrate the complexity of issues related to local, national and continental identity. A multicultural approach that shows the complexity of this research issue will be preferred. Due to the inability to present the entirety of issues related to civilization and culture in America, the classes will focus on selected topics.

Course page
2300-CWZ-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2021/22
 • Participatory lecture - 30 hours
Summer semester 2022/23
 • Participatory lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Wykład obejmuje wybrane wątki zarówno z klasycznej jak i współczesnej kultury europejskiej, w szczególności filozoficznej, ale również literackiej, podejmujące problematykę zła. Choć pewna część zajęć będzie poświęcona ujęciom klasycznym, to dobór zagadnień i literatury został dokonany zgodnie z kryterium współczesnego oddziaływania. Tematem zajęć są więc konceptualizacje zła, które wciąż „pracują” we współczesnej świadomości, zarówno w jej wymiarze filozoficznym, jak i w szerszym kontekście kulturowym.

Course page
2100-MON-DEPO-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-DIRP-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Class - 10 hours
 • Lecture - 20 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-ECME-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 15 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
0000-EPGWPP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2021/22
 • Workshops - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia składają się z 10 spotkań w godz. 17:00-18:30: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04., 26.04, 10.05 (wtorek).

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia grup wsparcia, rozwijanie ich kompetencji w obszarze pracy z grupą oraz zachęcanie ich do twórczego wykorzystywania poznanych zasad w pracy pedagogicznej.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Course page
0000-ERMD2-KKPN-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Workshops - 20 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia składać się będą z dwóch części. W części pierwszej studentki i studenci zapoznają się z tymi narzędziami wykorzystywanymi podczas przygotowywania i wygłaszania przemówienia, które łatwo mogą być użyte w pracy nauczycielek i nauczycieli. W części drugiej nabyte umiejętności wykorzystają poprzez uczestnictwo w wybranym typie debaty, wcześniej zapoznając się ze sposobami prowadzenia dyskusji i debat.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Course page
2100-MON-EUOS-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-FEMI-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Class - 30 hours
Winter semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) W ciągu ostatnich stu lat popkultura i feminizm nierozerwalnie splotły się ze sobą. Popkultura bowiem z jednej strony odzwierciedla, a z drugiej kształtuje to jak rozumiemy realność, w której żyjemy, oraz to w jaki sposób definiujemy siebie jako jednostki i zbiorowości. Ponadto utwory popkultury są nośnikami systemów ideologicznych, idei, procesów społecznych i obyczajowych oraz postulatów zapożyczonych z polityki. Początkowo popkultura ukazywała i wzmacniała patriarchalną pozycję kobiet, z czasem jednak stała się sojuszniczką idei i ruchów feministycznych. Obecnie filmy i seriale, telewizyjne show, muzyka popularna, reklamy i powieści rozrywkowe – nawet jeśli poduszkowe czytadła – przeważnie służą emancypacji kobiet oraz przekonywaniu masowej publiczności do ich równouprawnienia. Podczas zajęć omówione zostaną teksty popkulturowe w kontekście feministycznych przemian społeczno-politycznych, a co za tym idzie transformacji społecznych ról kobiet.

Course page
2300-FILM-GC-OG
(from 2023-02-20)
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia poświęcone są problematyce gatunków i cykli filmowych w badaniach nad kinem. Przegląd teoretycznych i krytycznych teorii dotyczących kina gatunków będzie stanowił punkt wyjścia do analizy poszczególnych formuł gatunkowych (z uwzględnieniem diachronii i synchronii rozwojowej). Nacisk położony zostanie na amerykańskie kino głównego nurtu.

Course page
3402-00GCPS-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2021/22
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) This course examines how “gender” structures and is being structured within the domains of polity, economy, religion, violence, reproduction and resistance, in case of contemporary Polish society. It provides a comprehensive overview of the most crucial issues and debates related to Poland, gender and its intersections with class, level of ability, place of living, religion, ethnic origin, sexual orientation, and gender identity.

Course page
3402-10GWM-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2021/22
 • Class - 30 hours
Summer semester 2022/23
 • Class - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Przedmiot obejmuje genderowe analizy przekazów medialnych wykorzystując teorie analizy dyskursu oraz intereskcjonalne podejście do promowanych ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz grup mniejszościowych.

Course page
3402-01GFGP-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2021/22
 • Seminar - 30 hours
Summer semester 2022/23
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)