University of Warsaw, Faculty of Physics - Central Authentication System
Strona główna

General university courses in the social sciences (course group defined by University of Warsaw)

Faculty: University of Warsaw Courses displayed below are part of group defined by this faculty, but this faculty is not necessarily the one that organizes these courses. Read Help for more information on this subject.
Course group: General university courses in the social sciences
other groups class schedules for this group
Filters
Please log in to gain access to additional options

Precisely - show only these courses which are related to such open registration which allows you to register for the course.

Additionally, courses which you are already registered for (or applied for registration) are also included.

If you want to change these settings permanently
edit your preferences in the My USOSweb menu.
Key
If course is offered then a registration cart will be displayed.
unavailable (log in!) - you are not logged in
unavailable - currently you are not allowed to register
register - you are allowed to register
unregister - you are allowed to unregister (or withdraw application)
applied - you applied for registration (and you cannot widrdraw this application)
registered - you are registered (and you cannot unregister)
Use one of the "i" icons below for additional information.

2023Z - Winter semester 2023/24
2023L - Summer semester 2023/24
2024Z - Winter semester 2024/25
2024L - Summer semester 2024/25
(there could be semester, trimester or one-year classes)
Actions
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3401-0SE-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Kurs adresowany do osób, które interesują Skandynawią i chcą zdobyć wiedzę dotyczącą podejścia do przestępczości i karania w Norwegii, a zwłaszcza w norweskiej części Arktyki, w tym wobec ludności rdzennej.

Podczas kursu omówimy podstawy kulturoznawstwa skandynawskiego oraz „mentalności norweskiej”; dowiemy się jakie kary można orzec w Norwegii (i jak ukarano Andersa Breivika), przyjrzymy się strukturze przestępczości oraz praktyce karania. Zapoznamy się z norweskim systemem penitencjarnym, który – wbrew pozorom - ma także istotne wady. Następnie poznamy kulturę i status prawny Sámi People, zwrócimy uwagę na problem przemocy wobec i wśród ludności rdzennej oraz przeanalizujemy sytuację saamskich więźniów pod kątem respektowania praw Indigenous People. „Przeniesiemy się” także na archipelag arktyczny Svalbard – porozmawiamy o popełnianych tam przestępstwach, przemocy w bliskich związkach oraz następstwach ekspansji człowieka w naturalnym środowisku występowania niedźwiedzi polarnych.

Course page
0508-1000LS-2-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • E-learning course - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) 1000 lat sąsiedztwa. Czy istnieje polsko-ukraińska wspólnota kulturowo-obrzędowa?. - 1000 років сусідства. Чи існує польсько-українська культурно-обрядова спільнота?

Course page
0508-1000LS-3-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • E-learning course - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Cykl zajęć poświęconych wybranym zagadnieniom historii i kultury Polski i Ukrainy na przestrzeni 1000 lat ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk politycznych, religijnych i interkulturowych.

Цикл занять присвячених висвітленню окремих аспектів історії та культури Польщі та України впродовж 1 000 років із приділенням особливої уваги політичним, релігійним та міжкультурним явищам.

Course page
0303-PZD-AZR-ABC-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Określenie „zrównoważony rozwój” weszło do codziennego słownika i staje się coraz częściej używaną, popularną kategorią określania i oceniania. W powszechnym dyskursie wymagane jest od nas zachowanie dążące do uzyskania zrównoważonego rozwoju – w podtekście w oczekiwaniu, że degradacja naszej planety zostanie zahamowana lub spowolniona, a rozwój zachowany lub zintensyfikowany. Ten kurs przedstawia podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę rozważając definiowanie zrównoważonego rozwoju i sposoby dążenia do niego.

Co to jest zrównoważony rozwój? Czy można zapobiegać degradacji środowiska? Które elementy naszego codziennego życia można dostosować do oczekiwania osiągnięcia zrównoważonego rozwoju? Co wymusza zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach? Jak przedsiębiorstwa osiągają zrównoważony rozwój? Przed jakimi wyzwaniami stają poszczególne branże produkcji i usług?

Kurs prowadzony jest we współpracy z przedsiębiorstwami

Course page
3402-00-ASaMP-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
3402-10AKDRE-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w problematykę animacji kultury w środowisku lokalnym poprzez zaprezentowanie i przedyskutowanie podstawowych pojęć i zasad w tej dziedzinie oraz przybliżenie przydatnych umiejętności praktycznych. Przygotowanie teoretyczne ma na celu omówienie poszczególnych etapów projektów animacyjnych i zaplanowanie tego rodzaju działania w społeczności lokalnej.

Course page
0303-PZD-AZR-BEP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe dla funkcjonowania każdego państwa ale i ludzi. Konieczność ustalenia sposobów jego zapewniania stała się szczególnie widoczna wobec zagrożeń ostatnich lat (zmiany środowiskowe, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie). Wszystkie one – i te niewymienione – wskazują na strategiczny charakter konieczności dbania o ciągły dostęp do zasobów energetycznych oraz modelowania efektywnego sposobu ich wykorzystania.

Przedmiot oparty jest o dwie metody dydaktyczne: edukację partycypacyjną z elementami Problem-Based Learning. Oznacza to, że choć w sposób moderowany przez prowadzących, to studenci w dyskusji wyznaczają kierunek przedmiotu, wskazując obszary kluczowe do zbadania w celu odpowiedzenia na główne pytanie: Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce?

Rozłożona na etapy i oparta o zmodyfikowany schemat procesu projektowania praca indywidualna i w grupach ma doprowadzić do przygotowania modeli zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce.

Course page
2500-F04-OG
n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Classes - 30 hours
Summer semester 2023/24
 • Classes - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Classes - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2200-1CW08-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Summer semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-CKAL-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 20 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

The classes are intended to start a debate on the homogenization and heterogenization of culture. By answering the question of what the Western hemisphere is like, the classes will try to demonstrate the complexity of issues related to local, national and continental identity. A multicultural approach that shows the complexity of this research issue will be preferred. Due to the inability to present the entirety of issues related to civilization and culture in America, the classes will focus on selected topics.

Course page
2300-CWZ-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Participatory lecture - 30 hours
Summer semester 2024/25
 • Participatory lecture - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Wykład obejmuje wybrane wątki zarówno z klasycznej jak i współczesnej kultury europejskiej, w szczególności filozoficznej, ale również literackiej, podejmujące problematykę zła. Choć pewna część zajęć będzie poświęcona ujęciom klasycznym, to dobór zagadnień i literatury został dokonany zgodnie z kryterium współczesnego oddziaływania. Tematem zajęć są więc konceptualizacje zła, które wciąż „pracują” we współczesnej świadomości, zarówno w jej wymiarze filozoficznym, jak i w szerszym kontekście kulturowym.

Course page
3402-01DZBT-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Workshops - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-DIRP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
0000-DKIO-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • E-learning course - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • E-learning course - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) UWAGA! Kurs dostępny będzie dla osób studiujących od 15 kwietnia 2024 r. Osoby zapisane na kurs otrzymają wiadomość za pośrednictwem USOSmail z linkiem i informacjami odnośnie logowania .

Celem kursu jest omówienie społecznych mechanizmów konstruowania Innego, analiza form przemocy i wykluczenia w przestrzeni akademickiej na przykładach historycznych oraz refleksja nad upamiętnieniem dyskryminacji i oporu przeciw niej w murach uczelni. Na przykładzie historii uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu Warszawskiego) kurs kształtuje wrażliwość na różne formy wykluczenia i wzmacnia umiejętności im przeciwdziałania. Krytyczna refleksja nad przeszłością UW, dyskryminacją i oporem w jego murach (której przykładem jest wprowadzone w 1937 roku getto ławkowe) oraz nad procesem ich upamiętniania łączy się ściśle ze współczesną misją edukacyjną oraz polityką antydyskryminacyjną uczelni.

Course page
2300-EPG-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Summer semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Kurs jest wprowadzeniem do edukacji globalnej, zwanej też globalną edukacją obywatelską, z naciskiem na jej odmianę krytyczną.

Celem ogólnym zajęć jest wspieranie osób studiujących w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i krytycznego czytania, a także w kwestionowaniu dominujących perspektyw i poszukiwaniu alternatywnych, sprawiedliwszych rozwiązań czy punktów widzenia. Kurs ma również na celu wzmocnienie poczucia globalnej sprawiedliwości, odpowiedzialności i obywatelstwa w globalnym świecie oraz zaangażowania w zmiany społeczne i budowanie zrównoważonego świata.

Course page
2400-ZEWW846-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • E-learning course - 30 hours
Groups

Brief description

Want to really learn Excel at an advanced level to use it for your professional work? If so, this is the course for you.

The scope of the course includes, among others advanced search and address functions, dynamic ranges, advanced conditional calculations functions, database functions, dynamic arrays in Excel 365, advanced conditional formatting and data validation, advanced pivot tables, advanced charts, form controls, creating automatic reports, using Excel in business.

The course is dedicated to people who have completed the course entitled "Introduction to Excel and economic data analysis", or they work in Excel on a daily basis and know it at an at least intermediate level.

Course page
2400-ZEWW891-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

The objective of the course is to present the concept of smart city from a theoretical and practical perspective. The classes will show how cities are operate as an organism - social, economic, political; by using innovative technologies, they can cope with the complex challenges of urbanization. The classes will discuss the most important challenges faced by cities: social, demographic, ecological and economic, but focusing mostly on their economic aspect. It will show how cities have dealt with these challenges historically and throughout the industrial revolution, and how the fourth industrial revolution, through the use of digital solutions, changes existing solutions and transforms a traditional city into a smart city.

Course page
2400-ZEWW177-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Summer semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Sport z punktu widzenia teorii ekonomicznej jest dziedziną życia leżącą na styku różnych pól działalności człowieka. Dla większości społeczenstwa jest on forma rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu, dla innych działalność sportowa lub związana ze sportem jest podstawowym źródłem utrzymania. Imprezy sportowe o charakterze masowym są wykorzystywane przez przedsiebiorstwa w celach marketingowych i promocyjnych. Celem tych zajęć będzie zapoznanie studentów z ekonomiczną stroną działalnosci sportowej. Zostana zaprezentowane praktyczne aspekty działalności klubów sportowych w Polsce, w Europie i USA, z jednej strony, z drugiej zostaną przedstawione teoretyczne ramy analizy ekonomicznej działalnosci sportowej. Towarzyszyć im będą wyniki badań empirycznych. Zajęcia będą miały charakter konwersatorium. Zalicznie zajęć będzie polegało na napisaniu pracy o tematyce związanej z zajęciami. Może być to praca teoretyczna lub empiryczna

Course page
4208-EBEPP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Classes - 30 hours
Groups

Brief description

The aim of the course is to introduce students to the concept of public policy evaluation and the experimental approach to measuring the effects of interventions

Course page
2200-1I056-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Język prawny ewoluuje - stare pojęcia wymierają ("sądy boże"), rodzą się nowe ("ludobójstwo"), a wiele z nich zmienia swój zakres lub odniesienia ("tortury" lub "prawo do prywatności"). Ta ewolucja jest całkowicie naturalna, ponieważ odzwierciedla zmiany w świecie lub naszej wiedzy o nim Czasami jednak nowy sposób rozumienia pojęcia prawnego jest proponowany z nieuzasadnionych powodów. Propagandyści i politycy mają interes w manipulowaniu pojęciami prawnymi. W tym wykładzie przeanalizujemy, w jaki sposób zachodzą zmiany pojęciowe i co odróżnia uzasadnioną zmianę w naszym użyciu pojęć prawnych od nieuzasadnionej.

W wykładzie przeanalizujemy na konkretnych przykładach pojęć („segregacja sanitarna”, „praworządność”, „małżeństwo”, „równouprawnienie” „płeć” zmiany pojęciowe zachodzące we współczesnym świecie. Spróbujemy także wypracować kryteria oceny, które z proponowanych zmian są „właściwe”, a które „niewłaściwe”

Course page
4208-Fp-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Workshops - 15 hours
Groups

Brief description

A series of study visits to learn in practice about selected technological and organisational solutions responsible for the operation of the transport system.

Course page
2300-FILM-GC-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Summer semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) Zajęcia poświęcone są problematyce gatunków i cykli filmowych w badaniach nad kinem. Przegląd teoretycznych i krytycznych teorii dotyczących kina gatunków będzie stanowił punkt wyjścia do analizy poszczególnych formuł gatunkowych (z uwzględnieniem diachronii i synchronii rozwojowej). Nacisk położony zostanie na amerykańskie kino głównego nurtu.

Course page
2700-FSW-OG
(from 2024-10-01)
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2024/25
 • Lecture - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
3401-0FMCC-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

The aim of the course is for students to acquire basic knowledge about international migration and climate change from a risk perspective. During the course we will discuss issues of identifying, perceiving, assessing, communicating and responding to risks linked to international migration and climate change.

Course page
3402-01GFGP-OG
n/a n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description
No brief description found, go to course home page to get more information.
Course page
2100-MON-HIAL-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 20 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

Discovery of the Americas. Two projects kolonizacyjno-civilization - the Iberian and Anglo-Saxon. The struggle for independence. The functioning of the independent states of the Americas. The main problems of the Americas.

Course page
2100-MON-HSMA-OG
n/a n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 20 hours
Groups

Brief description

Colonialism and its importance for the African region. Processes of decolonization - colonial conflicts (Algeria, Rhodesia). Apartheid in South Africa. Shaping post-colonial states. Main processes related to the search for regional identity. Establishment of the Organization of African Unity and the African Union. Factors of political, social and economic changes. The main factors of conflicts - African conflicts (the Biafra war, Congolese crises, conflicts in Rwanda and Burundi, wars in the Horn of Africa).

The economic factor in the cooperation of African states.

Course page
2200-1CW09-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

The courses is dedicated to students who would like to know about their basic rights as human being. The course characterize the contemporary problems of human rights and put them in the context of existing international legal regulations. During the course both binding norms of international law (treaties) and the so-called soft international law (resolutions of conferences and international organisations) are

being analyzed. The main goal of the lecture is to highlight the specific characteristics of infringements of human rights law and to enable students to acquired skills in employing international instruments for the protection of human rights.

Course page
2200-1I058-OG
n/a n/a
Classes
Winter semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

The overall objective of the course is to introduce legal and non-legal instruments that operate in the global arena with regard to the space and to present the problems and challenges that occur in their application.

The course improves student's competences in identifying the strengths and weaknesses of space law and ability to pose critical questions and find appropriate solutions in the area of space development.

Course page
2200-1I110-OG
n/a n/a
Classes
Summer semester 2023/24
 • Seminar - 30 hours
Winter semester 2024/25
 • Seminar - 30 hours
Groups

Brief description

(in Polish) This course will examine the system of judicial protection established by the EU Treaties and

will focus on the role of the Court of Justice of the EU in developing the constitutional

character of the EU. It will provide an overview of the relationship between the CJEU and

national courts, and how judicial relations have been affected by case law in recent years

from the CJEU, the European Court of Human Rights as well as national courts, particularly

relating to the EU value of the rule of law and the consideration of EU obligations based on

mutual trust.

Course page
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)