Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-NT-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony dla studentów wszelkich kierunków studiów, prowadzony będzie na poziomie popularno-naukowym.

Wykład dotyczy technologii, które obecnie testowane są w laboratoriach, a które być może w przyszłości znajdą zastosowanie w życiu codziennym. Wykład prezentuje konsekwencje postępu technologicznego, jaki dokonał się w XXI wieku i będzie prezentował najnowsze trendy w wybranych problemach współczesnej technologii.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy technologii, które obecnie testowane są w laboratoriach, a które być może w przyszłości znajdą zastosowanie w życiu codziennym. Wykład przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów, prowadzony będzie na poziomie popularno-naukowym.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony dla studentów wszelkich kierunków studiów, prowadzony będzie na poziomie popularno-naukowym.

Wykład dotyczy technologii, które obecnie testowane są w laboratoriach, a które być może w przyszłości znajdą zastosowanie w życiu codziennym. Wykład prezentuje konsekwencje postępu technologicznego, jaki dokonał się w XX wieku i będzie prezentował najnowsze trendy w wybranych problemach współczesnej technologii. Kontynuacja postępu technologicznego w XXI wieku wymaga nie tylko ciągłych udoskonaleń, ale i badań podstawowych w fizyce materii skondensowanej, pomysłowych idei i wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Na Wykłady zapraszani są także eksperci z różnych dziedzin fizyki.

Strona www wykładu

Program:

1. Disruptive technologies (czyli o postępie technologicznym)

2. Nanotechnologia I (czyli nano jest trendy).

3. Kwanty, stany, pasma (czyli mechanika kwantowa dla początkujących).

4. Nanotechnologia II (czyli studnie, druty, kropki).

5. Nanotechnologia III (o nanorurkach). Nanotechnologie IV (o nanomaszynach).

7. Kwantowa kryptografia i teleportacja I (czyli o splątaniu kwantowym).

8. Kwantowa kryptografia i teleportacja II (czyli o kodach i kluczach).

9. WYKŁAD EKSPERTA

10. Komputery kwantowe I (czyli o przyszłych informatykach) Wykład (pdf, 904KB)

11. Komputery kwantowe II (czyli o przyszłych komputerach)

12. Badania i postęp (czyli o finansowaniu badań).

13. W smutnym kolorze blue (czyli o niebieskim laserze i białych diodach).

14. Fotonika (czyli o manipulowaniu światłem).

15. Czy komputer może myśleć?

16. Prezentacja prac studentów

Nakład pracy studenta: wykład i sprawozdanie 2 ECTS (40h)

Literatura:

czasopisma naukowe i popularno-naukowe, np.: "Świat Nauki", "Wiedza i Źycie" "Science", "Nature", "Physics Today"

Efekty uczenia się:

Znajomość wybranych zagadnień nowoczesnej techniki (tranzystor, komputer kwantowy, teleportacja kwantowa, kryptografia kwantowa, niebieskie diody itp).

Obserwacja trendów technologicznych i przewidywanie ich wpływu na życie codzienne.

Krytyczny stosunek do informacji prasowych, umiejętność wyrobienia sobie własnego zdania w oparciu o potrzebne dane dostarczane przez nauki ścisłe.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie końcowe dotyczące postępu technologicznego lub test ze znajomości treści wykładu, por. http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT/

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)