Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Polonistyki - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
3000-FP-POL-ZU-KON Konwersatoria dla filologii polskiej, studia zaoczne 2-go stopnia, 13/14,14/15,15/16, 16/17, 17/18 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-10 Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-11 Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2023/2024 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-12 Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2024/2025 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-K-11 Konwersatoria do wyboru dla FP - stacjonarne 2. stopnia 2023/2024 - moduł komparatystyka Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-N-11 Konwersatoria do wyboru dla FP - stacjonarne 2. stopnia 2023/2024 - moduł nowoczesność Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-T-11 Konwersatoria do wyboru dla FP - stacjonarne 2. stopnia 2023/2024 - moduł tradycja Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU-TR Konwersatoria translatologiczne B2+ - filologia polska, studia zaoczne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-S2-FP-TRANS-10 Konwersatoria translatologiczne, poziom B2+, 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-TRANS-11 Konwersatoria translatologiczne, poziom B2+, 2023/2024 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-TRANS-12 Konwersatoria translatologiczne, poziom B2+, 2024/2025 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KON-EFS Konwersatoria w ramach projektu "Studenci dla otoczenia" Lista przedmiotów
3000-L-PJM Lektorat Polskiego Języka Migowego Lista przedmiotów
3000-L-JEZYKI-OBCE Lektoraty Wydziału Polonistyki Lista przedmiotów
3000-FP-LOG Logopedyczne minimum programowe Lista przedmiotów
3000-FP-MET Metodologia badań filologicznych - I roku 2-go stopnia - obowiązkowo jeden wykład do wyboru Lista przedmiotów
3000-FP-LKP Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej Lista przedmiotów
3000-S2-FP-KOM Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-NZ2-FP-NOW Moduł "Nowoczesność" - filologia polska - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-S2-FP-NOW Moduł "Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-NZ2-FP-JLK-NOW Moduł "Nowoczesność" - filologia polska, spec. JLK - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-S2-FP-TRA-NOW Moduł "Tradycja i Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2024 - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-NZ2-FP-TRA Moduł "Tradycja" - filologia polska - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-S2-FP-TRA Moduł "Tradycja" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-NZ2-FP-JLK-TRA Moduł "Tradycja" - filologia polska, spec. JLK - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-MODUŁY-NZ2 Moduły do wyboru - studia 2-go stopnia zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL Polonistyczne minimum programowe Lista przedmiotów
3000-NAUCZ Polonistyka, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-N1 Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne Lista przedmiotów
3000-S2-SPEC-PJ1 Przedmioty 1 r. specjalizacji "Prosty język i przyjazna komunikacja" - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-ER1 Przedmioty 1 roku specjalizacji edytorstwo naukowe - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-G1 Przedmioty 1 roku specjalizacji glottodydaktycznej - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-N1 Przedmioty 1 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonaren 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-RW1 Przedmioty 1 roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-M1 Przedmioty 1 roku specjializacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-M1s Przedmioty 1 sem. specjalizacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-S2-SPEC-PJ2 Przedmioty 2 r. specjalizacji "Prosty język i przyjazna komunikacja" - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-N2 Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-G2 Przedmioty 2 roku specjalizacji glottodydaktycznej - stacjonarne 2-go stopna - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-RW2 Przedmioty 2 roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-M2 Przedmioty 2 roku specjializacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-M2s Przedmioty 2 sem. specjalizacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-DOK Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka Lista przedmiotów
3000-DOK-DYDAKTYKA Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - DYDAKTYKA Lista przedmiotów
3000-DOK-FAKULTAT Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - FAKULTATYWNE Lista przedmiotów
3000-DOK-IFK Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IFK Lista przedmiotów
3000-DOK-IJP Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IJP Lista przedmiotów
3000-DOK-IKP Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IKP Lista przedmiotów
3000-DOK-ILP Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ILP Lista przedmiotów
3000-DOK-IPS Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IPS Lista przedmiotów
3000-DOK-ISZiP Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ISZiP Lista przedmiotów
3000-DOK-KJOWPiB Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - KJOWPiB Lista przedmiotów
3000-DOK-POLONICUM Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - POLONICUM Lista przedmiotów
3000-DOK-PRAKTYKI Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - PRAKTYKI Lista przedmiotów
3000-DOK-SEM Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA Lista przedmiotów
3000-DOK-HIS-MET Przedmioty dla studiów doktornackich- Polonistyka - HISTORIA i METODOLOGIA BADAŃ Lista przedmiotów
3000-DOK-METOD Przedmioty dla studiów doktornackich- Polonistyka - METODYKA Lista przedmiotów
3000-DOK-PSEM Przedmioty dla studiów doktornackich- Polonistyka - PROSEMINARIA Lista przedmiotów
3000-FAKULT-UZUP Przedmioty fakultatywne/uzupełniające - filologia polska Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-E1 Przedmioty I roku specjalizacji "edytorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-M1 Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-FM1 Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-M1 Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" dla filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-N1 Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" dla filologii polskiej (II rok studiów) - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-R1 Przedmioty I roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (II rok studiów) - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-ER1 Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-G1 Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-RW1 Przedmioty I roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej (II rok studiów) - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-T1 Przedmioty I roku specjalizacji translatorskiej - j. angielski (2 rok studiów) - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-E2 Przedmioty II roku specjalizacji "edytorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-M2 Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-FM2 Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-M2 Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" dla filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-N2 Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-R2 Przedmioty II roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (III rok studiów) - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-ER2 Przedmioty II roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (III r. st.) - stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-G2 Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-RW2 Przedmioty II roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej (III rok studiów) - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-T2 Przedmioty II roku specjalizacji translatorskiej - j. angielski (3 rok studiów) - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-N2 Przedmioty II roku specjlizacji "nauczycielskiej" dla filologii polskiej (III rok studiów) - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-DU1 Przedmioty obowiązkowe dla I rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-S2-FP-1 Przedmioty obowiązkowe dla I rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZZ1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-DZ1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LOG-DZ1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku logopedii - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LOG-DU1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku logopedii - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LKP-DZ1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LKP-DU1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-DU2 Przedmioty obowiązkowe dla II rok filolgii polskiej - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-S2-FP-2 Przedmioty obowiązkowe dla II rok filolgii polskiej od cyklu 2020 - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZZ2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-DZ2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LOG-DZ2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku logopedii - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LOG-DU2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku logopedii - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LKP-DZ2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LKP-DU2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZZ3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-DZ3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LOG-DZ3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku logopedii - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-LKP-DZ3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZM5 Przedmioty obowiązkowe dla V roku filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-UMOWA Przedmioty oferowane w ramach umowy Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-AB-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie - filologia polska, studia zaoczne 1-go i 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie - filologia polska, studia zaoczne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZAOCZ-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie dla filologii polskiej, studia zaoczne, 2013/2014, 14/15,15/16 Lista przedmiotów
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-RW Przedmioty sepcjalizacji redaktorsko-wydawniczej - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-E Przedmioty specjalizacji "edytorsko-wydawniczej" - niestacjonarne zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-M Przedmioty specjalizacji "filologia dla mediów" - niestacjonarne zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-M Przedmioty specjalizacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-FM Przedmioty specjalizacji "filologia dla mediów" dla filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU-N1 Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - I rok studiów 2-go stopnia - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU-N2 Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - II rok studiów 2-go stopnia - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-N Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - niestacjonarne zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZU-N Przedmioty specjalizacji "nauczycielskiej" - studia magisterskie 2-go stopnia - zaoczne Lista przedmiotów
3000-S2-SPEC-PJ Przedmioty specjalizacji "Prosty język i przyjazna komunikacja" - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-Z-R Przedmioty specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-ER Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-G Przedmioty specjalizacji glottodydaktycznej - stacjonaren 2-go stopnia - PŁATNE Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-N Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-RW Przedmioty specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-D-T Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-FP-POL-S2-ER Przedmity specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu - stacjonarne 2 st. PŁATNE Lista przedmiotów
3000-S1-FP-3-10 Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-S1-FP-3-11 Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2023/2024 Lista przedmiotów
3000-S1-FP-3-12 Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZZSL13 Seminaria licencjackie dla III roku studiów 1-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2021/2022 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-1-10 Seminaria magisterskie dla I roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-1-11 Seminaria magisterskie dla I roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2023/2024 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-1-12 Seminaria magisterskie dla I roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZUSM31 Seminaria magisterskie dla I roku studiów 2-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2021/2022 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZUSM32 Seminaria magisterskie dla I roku studiów 2-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-2-10 Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-2-11 Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2023/2024 Lista przedmiotów
3000-S2-FP-2-12 Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZUSM40 Seminaria magisterskie dla II roku studiow 2-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2020/2021 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZUSM42 Seminaria magisterskie dla II roku studiow 2-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2022/2023 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZUSM43 Seminaria magisterskie dla II roku studiow 2-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2023/2024 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZZSPEC1 Specjalizacje zawodowe dla fil. polskiej - niestacjonarne (zaoczne) studia 1-go stopnia, 2010/2011 Lista przedmiotów
3000-FP-POL-ZUSPEC2 Specjalizacje zawodowe dla fil. polskiej - niestacjonarne (zaoczne) studia 2-go stopnia, 2010/2011 Lista przedmiotów
3000-SPNKR-PSBW SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-W1 Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 1 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-W2 Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-W3 Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 3 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-PSEM Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - proseminaria - 2 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-1 Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-2 Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-3 Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 3 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S1-SEM Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - seminaria licencjackie - 3 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S2-W1 Sztuka pisania - stacjonarne 2. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 1 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S2-W2 Sztuka pisania - stacjonarne 2. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S2-1 Sztuka pisania - stacjonarne 2. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S2-SEM1 Sztuka pisania - stacjonarne 2. stopnia - seminaria magisterskie - 1 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP-S2-SEM2 Sztuka pisania - stacjonarne 2. stopnia - seminaria magisterskie - 3 r. Lista przedmiotów
3000-SZTP Sztuka pisania - wszystkie przedmioty Lista przedmiotów
3000-FP Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...) Lista przedmiotów
3000-MODULY Wybór modułu - studia 2go stopnia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-SPECJALIZACJE Wybór specjalizacji zawodowej - studia 1go stopnia stacjonarne Lista przedmiotów
3000-SPEC-DU Wybór specjalizacji zawodowej - studia 2go stopnia stacjonarne i wieczorowe Lista przedmiotów
3000-ZW Zajęcia wyrównawcze - Polonistyka Lista przedmiotów
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)