Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej)

Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
3007-L1A2ZJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaburzenia mowy w świetle wybranych klasyfikacji.

2. Poznanie definicji, podstawowych objawów, przyczyn oraz obrazu sprawności językowych i komunikacyjnych w poszczególnych jednostkach zaburzeń mowy.

3. Procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, programowanie terapii, prowadzenie terapii.

Strona przedmiotu
3007-L1A3WP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami percepcji słuchowej.

Strona przedmiotu
3007-L1A1NJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone poznaniu aparatu pojęciowego współczesnego językoznawstwa. Zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia opisu gramatycznego i słownikowego, służące charakterystyce wypowiedzi / tekstów pod kątem właściwości pragmatycznych, w tym stylistycznych. Po zakończeniu cyklu student będzie w stanie czytać literaturę lingwistyczną i opartą na badaniach języka oraz wyszukać niezbędne informacje w najnowszych kompendiach językowych i logopedycznych.

Zajęcia są wstępem do cyklu przedmiotów językoznawczych, zwłaszcza - funkcjonalnego opisu języka.

Strona przedmiotu
3007-L1A1WL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie związku logopedii z różnymi dziedzinami wiedzy, takimi jak: pedagogika, psychologia, medycyna, językoznawstwo. Ułatwi to studentowi zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru logopedii i wiążącego się z tym zróżnicowania terminologicznego. Wykład przygotowuje studenta do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach poświęconych rozwojowi mowy, profilaktyce logopedycznej oraz zaburzeniom mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A3WK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat pracy z osobami niemówiącymi, z poważnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej i/lub językowej, zapoznanie słuchaczy z metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Strona przedmiotu
3007-L1A3WA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje fal akustycznych. Zjawisko rezonansu akustycznego. Rezonatory Teoria wytwarzania dźwięków mowy

Strona przedmiotu
3007-L-S3AK1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie prac licencjackich, których tematykę charakteryzuje interdyscyplinarne ujęcie wad wymowy. Studenci zapoznają się z wymaganiami formalnymi oraz dotyczącymi struktury pracy. Podczas seminarium studenci będą mieli okazję referować zagadnienia, które zostaną przez nich wykorzystane w części teoretycznej pracy licencjackiej. Omawiana będzie metodologia badań, a także dyskutowane analizy i wyniki badań uczestników seminarium.

Strona przedmiotu
3007-L1A2TW-K2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów II roku logopedii ogólnej i klinicznej i pomyślane jako dopełnienie wiedzy ściśle logopedycznej.

Będzie poświęcone różnym aspektom komunikacji językowej, przede wszystkim gatunkowemu uporządkowaniu wypowiedzi oraz mechanizmom rządzącym ich rozumieniem i interpretacją w zależności od kontekstu i relacji między uczestnikami.

Strona przedmiotu
3007-L1A1TI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postawowe informacje o IT dla filologów.

Podstawy poprawnego przygotowywania tekstów elektronicznych (artykuł i prezentacja).

Procesory tekstu, narzędzia do pracy z tekstem.

Podstawy tworzenia stron www.

Zasoby językowe i literackie.

Przeszukiwanie sieci.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
3007-L1A2SN-W4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

Strona przedmiotu
3007-L1A2SN-W2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku przedszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

Strona przedmiotu
3007-L1A2SR-W3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stymulacji rozwoju mowy i języka małego dziecka.

Strona przedmiotu
3007-L1A2RM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w postaci wykładu (15 g.) oraz ćwiczeń (15 g.). Wykład jest przeznaczony dla studentów całego roku. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz wybranymi kierunkami badań nad mową dziecka. Ćwiczenia, które są prowadzone z podziałem na grupy, skupiają się na opisach procesów akwizycji systemu językowego dziecka w pierwszych latach jego życia. procesach rozwoju komunikacji oraz opisie normy rozwojowej w zakresie mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami rozwoju dziecka w wieku: od urodzenia do późnego dzieciństwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy

Strona przedmiotu
3007-L1A1PO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje o psychologii jako nauce. Celem jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w wykładach z Psychologii rozwoju i klinicznej dziecka

Strona przedmiotu
3007-L1A2PK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy przedstawieniu podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej dziecka. Student zyskuje informacje dotyczące współczesnego, integracyjnego podejścia do diagnozy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zaznajamia się ze współczesną typologią zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń językowych i komunikacyjnych. Poznaje uwarunkowania leżące u podłoża pojawiania się wskazanych nieprawidłowości oraz ich najważniejsze objawy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ukazuje przejawy i rozwój kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Przedstawia problematykę przyswajania języka w ontogenezie i filogenezie, charakteryzuje hipotezy wyjaśniające percepcję oraz tworzenie mowy.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PJ-W2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają istotne z punktu widzenia dydaktyki różnice między przyswajaniem języka pierwszego a uczeniem się języka obcego / drugiego / odziedziczonego. W czasie zajęć omawiane będą indywidualne cechy uczniów, czynniki wpływające na proces uczenia się, a także rola rodziców oraz nauczycieli polonijnych / cudzoziemskich.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest teoretyczne zapoznanie Studentów

z podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną

w Rehabilitacji. Zdobycie przydatnych podczas dalszych studiów

i w przyszłej pracy praktycznych i podstawowych umiejętności dotyczących zagadnień, które umożliwią skuteczną współpracę

z fizjoterapeutą i przygotowanie wspólnego planu rehabilitacji pacjenta.

Strona przedmiotu
3007-L1A1PZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zadania promocji zdrowia, motywowanie do zachowań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PP-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w przedszkolach szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z dziećmi, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PP-1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w przedszkolach szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z dziećmi, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna studenci II roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna studenci III roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Strona przedmiotu
3007-L1A1POWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
3007-L1A2PG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów logopedii z podstawami genetyki, w szczególności biologią molekularną komórki: procesami transkrypcji, translacji, regulacji ekspresji genów, epigenetyką oraz elementami genetyki medycznej: analizą rodowodów, wzorcami dziedziczenia.

Strona przedmiotu
3007-L1A3PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w zaburzeniach głosu, etiologii, diagnostyki i postępowania u pacjentów z zaburzeniami połykania.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)