Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3007-T1A2GK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie w podstawowe zagadnienia gramatyki kontrastywnej istotne z punktu widzenia tłumacza zajmującego się parą językową polski - angielski.

Strona przedmiotu
3007-T1A3HP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią przegląd przekładów wybranych utworów angielskojęzycznych na język polski oraz umożliwiają studentom wejście w polemikę z tłumaczami poprzez proponowanie własnych rozwiązań translatorskich.

Strona przedmiotu
3007-T1A2LS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Termin „anglojęzyczna literatura światowa’’ na ogół oznacza pisarstwo autorów z krajów innych, niż Wielka Brytania, USA czy Kanada, więc odnosi się w dużej mierze do literatury postkolonialnej. Historia angielskiego kolonializmu jest istotnym elementem w pracy tłumacza dzieł autorów z byłych kolonii, podobnie jak historia niewolnictwa przy tłumaczeniu literatury karaibskiej i afro-amerykańskiej. Lecz wiedzy tej musi towarzyszyć znajomość kanonu literatury angielskiej, ponieważ wiele dzieł postkolonialnych powstało w odpowiedzi na przedstawienia kolonii przez pisarzy angielskich. Dopiero mając gruntowną wiedzę na powyższe tematy można zająć się kwestiami teoretycznymi związanymi z translacją kulturową jako kontekstem przekładu literackiego.

Strona przedmiotu
3007-T1A2PT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia zapoznają studentów z historią badań nad przekładem (od czasów rzymskich do XXI wieku). Przekład rozpatrywany jest z perspektywy interdyscyplinarnej.

Strona przedmiotu
3007-T1A2RT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć przewiduje omówienie najczęstszych błędów i usterek językowych popełnianych w przekładach z języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3007-T1A2TR-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z różnymi teoriami i strategiami przekładu, a przede wszystkim wyrobienie umiejętności zastosowania tych teorii w praktyce. Będziemy tłumaczyć teksty z języka angielskiego na polski. "Translatorium część 1" obejmuje pracę nad tekstami użytkowymi, informacyjnymi i popularnonaukowymi (także tłumaczenie stron internetowych, infografik, artykułów prasowych).

Strona przedmiotu
3007-T1A3TR-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z problemami przekładu literackiego, a przede wszystkim wyćwiczenie praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka polskiego na angielski. Będziemy tłumaczyć teksty należące do literatury popularnej, ale również poezję i klasykę literatury, zarówno starszą, jak współczesną. Zapoznamy się ze współczesną refleksją przekładoznawczą i zastanowimy się, w jaki sposób teoretyczne rozważania przekładają się na rozwiązywanie praktycznych problemów.

Strona przedmiotu
3007-T1A3TR-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają specyfikę tekstów naukowych oraz uczą się przekładać wybrane gatunki w parze angielski-polski.

Strona przedmiotu
3007-T1A2WS-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia w zakresie analizy i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki wypowiedzi, style i odmiany języka, mające na celu ukształtowanie poprawnego, funkcjonalnego stylu. Przekształcanie tekstu i działania na tekście (np. streszczanie, transformacje, adiustacja i korekta; język przekładu). Tworzenie tekstu (np. wywiadu, reportażu) ze świadomością jego funkcji, wzorca gatunkowego, ról nadawcy i odbiorcy, wartości różnych środków stylistycznych i kompozycyjnych, tła kulturowego itp.

Strona przedmiotu
3007-T1A3WS-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestniczący będą przygotowywać własne próbki przekładowe wybitnych dzieł literatury anglojęzycznej, a także tłumaczenia na angielski literatury polskiej.

Weźmiemy na warsztat zarówno autorki i autorów kanonicznych (Burton, Conrad, Gombrowicz, Woolf, Faulkner, Joyce), takich, którzy na fali obecnych przewartościowań do kanonu zaczynają być zaliczani (Barnes), jak również tych, którzy tworzą jego nowe kształty (Wallace, Krauze).

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)