Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3007-M1A2JF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Terminem „język filmu” określa się dziś najczęściej zespół wszystkich środków wyrazu, jakimi dysponuje kino i jakie są charakterystyczne tylko dla niego, a także sposoby ich łączenia i system reguł organizujących wypowiedź filmową. Na zajęciach określimy te reguły i pokażemy, w jaki sposób wiedza o nich jest przydatna do analizy dzieła audiowizualnego.

Strona przedmiotu
3007-M1A2JZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Język mediów" to przedmiot obejmujący zagadnienia lingwistyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych mediów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Mieszczą się w nich tematy dotyczące różnych odmian języka polskiego w mediach, m.in. języka polityki, sportu, Internetu, radia, telewizji i prasy, a także gatunków medialnych. W odniesieniu do tych odmian analizowane są: specyficzne słownictwo i frazeologia, zagadnienia gramatyczne oraz ogólnie problemy komunikowania się w ujęciu pragmatycznym, socjolingwistycznym i genologicznym.

Strona przedmiotu
3007-M1A2JR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Te zajęcia są wprowadzeniem do następujących po nich zajęć z poetyki i krytyki reklamy.

Refleksję kompozycyjną i tematologiczną o reklamie poprzedza komponent historyczny w postaci reklamy jako przedmiotu badań. Konieczne też jest usytuowanie praktyki reklamy w kulturze popularnej oraz odniesienie jej do kierunków i nurtów badań humanistycznych i społecznych. Szczególne wyzwanie stanowi tzw. dyskurs multimodalny, odrzucający lub ograniczający rolę języka jako podstawowego medium komunikacji.

Strona przedmiotu
3007-M1A2PK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z poetyki i krytyki reklamy poświęcone są kompozycyjnej i tematologicznej analizie praktyki reklamowej. Ćwiczy się na nich dyskurs odwołujący się do filologicznych umiejętności w odniesieniu do wielokodowych przekazów perswazyjnych. W ich wyniku powstaje typologia uogólniająca główne sytuacje kompozycyjne w reklamie. Uczestnicy tych zajęć dołączają do różnych kierunków w badaniu reklamy perspektywę filologiczną.

Strona przedmiotu
3007-M1A2PM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają możliwości wykorzystania swoich umiejętności filologicznych na rynku medialnym (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe, media internetowe, branża reklamowa, branża filmowa, PR, marketing). Zajęcia te pozwolą słuchaczom sprofilować swój potencjał medialny; określić, w której z branż mogliby odbyć praktykę jako poloniści; która z branż najlepiej odpowiada ich zdolnościom osobistym i kompetencjom profesjonalnym oraz które z kompetencji warto rozwijać.

Strona przedmiotu
3007-M1A2RP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przedstawiane będą najważniejsze elementy klasycznej teorii retorycznej, a także wybrane koncepcje retoryki współczesnej.

Celem zajęć jest przedstawienie użyteczności metod retorycznych do analizy i tworzenia różnego typu tekstów w przestrzeni komunikacji publicznej.

Strona przedmiotu
3007-M1A2SP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują studentów do wszechstronnej  sztuki wystąpień publicznych, w tym kompetentnej pracy głosem. Aby świadomie i poprawnie posługiwać się językiem mówionym, konieczne jest poznanie prawideł mówionej polszczyzny, jak również techniki mowy i reguł odpowiadających za wyrazisty przekaz. Praktyka różnych w formie i treści wystąpień publicznych pozwala ponadto poznać indywidualne reakcje na stresogenne sytuacje, a w dalszej kolejności – zredukować ich skutki.

Strona przedmiotu
3007-M1A2WM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polonista wybierający specjalizację „Filologia dla mediów” powinien poznać historię mediów, współczesny rynek mediów, najważniejsze teorie mediów, pojęcia wykorzystywane przez medioznawstwo oraz skuteczne metody poszukiwania i analizy źródeł w świecie nadprodukcji informacyjnej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)