Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z 2024
2700-L-DM-D3GFWM-DFO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy o gatunkach i formatach medialnych obecnych w polskich mediach, więc zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne.

Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i zaangażowania studentów.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3JJNK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony wprowadzeniu studentów dziennikarstwa w podstawowe zagadnienia komunikacji językowej, językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. Podczas zajęć ukazuje się strukturę i różne wymiary języka naturalnego (m.in. jako systemu znaków, narzędzia działania, interpretacji rzeczywistości oraz transmisji kulturowej). Na tle ogólnych właściwości języka naturalnego pokazywane są swoiste cechy typologiczne polszczyzny.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2JWME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się językiem

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3JWME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się językiem

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3PSME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2REER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. Analizie poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane tropy, argumenty i chwyty erystyczne.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3REER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. Analizie poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane tropy, argumenty i chwyty erystyczne.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2SMNS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3SMNS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3SMBP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami, teoriami i badaniami w obszarze badań nad systemami medialnymi w perspektywie międzynarodowej.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3TIME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3WDZW-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CELE ZAJĘĆ:

• zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi zarówno prasowymi jaki i radiowymi oraz telewizyjnym

• nauczenie podstaw zbierania materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych

• zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim i specyfiką pracy redakcyjnej

• nauczenie redagowania tekstu prasowego

• ćwiczenie kreatywności

WIEDZA PRZEKAZYWANA NA ZAJĘCIACH z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw we wszystkich gatunkach dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: prasowej, radiowej, telewizyjnej

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3WAD-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CELE ZAJĘĆ:

• zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi zarówno prasowymi jaki i radiowymi oraz telewizyjnym

• nauczenie podstaw zbierania materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych

• zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim i specyfiką pracy redakcyjnej

• nauczenie redagowania tekstu prasowego

• ćwiczenie kreatywności

WIEDZA PRZEKAZYWANA NA ZAJĘCIACH z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw we wszystkich gatunkach dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: prasowej, radiowej, telewizyjnej

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3WESP-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 48 godzin
 • Laboratorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do zajęć ze specjalizacji w ramach, których student poznaje specyfikę specjalizacji, które znajdują się w ofercie do wyboru

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)