Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2105-M-D4CEBA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course focuses on the problems of politics, geopolitics and axiology in Polish, Central European and the Balkans contexts. First two weeks are aimed at introducing students to political, social, historical, and cultural as well as theoretical context. The following weeks are going to be dedicated to the problems of nationalism, identity and identity politics in the region. Later on, we will focus on various problems of transition and integration processes in the region. Finally, several important issues such as geopolitics will be discussed.

The course will incorporate elements of lecture and well as discussion based on assigned reading. Upon completion of the course students will know and understand principal problems of regional politics and geopolitics, how they influence contemporary social and political life as well as European integration. They will also be able to spot and discuss political and axiological issues.

Strona przedmiotu
2105-M-D4EUAI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D4FIUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych Unii Europejskiej, w tym pozycję prawną budżetu UE oraz procedurę budżetową, dochody i wydatki UE, instytucje pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansowanie polityki spójności regionalnej i rolnej oraz system waluty euro i banku centralnego UE.

Strona przedmiotu
2105-M-D4MPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studentów w tematykę marketingu europejskiego.

Strona przedmiotu
2105-M-D4MPEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia i koncepcje marketingu politycznego w kontekście europejskim.

Strona przedmiotu
2105-M-D4MSKU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury europejskiej w stosunkach międzynarodowych w ujęciu instytucjonalnym i problemowym. Celem konwersatorium jest także doskonalenie umiejętności krytycznej analizy dokumentów i tekstów naukowych oraz umiejętności ich wykorzystania w pracach pisemnych, wystąpieniach ustnych oraz w dyskusji podczas zajęć.

Strona przedmiotu
2105-M-D4PRDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Protokół w życiu publicznym, którego specyficzną i najbardziej rozwiniętą formą jest Protokół dyplomatyczny, stanowi istotna część życia

politycznego. Powinien on być szczególnie ważny w okresie, gdy "gęstość" kontaktów międzynarodowych bezustannie rośnie. Wykład, skoncentrowany na części praktycznej Protokołu, po krótkiej części historycznej, opisze współczesną dyplomację i wymogi z nią związane - z zakresu ceremoniału, etykiety, zasad savoir vivre'u, przygotowania i przeprowadzenia wizyt, wymogów dotyczących korespondencji dyplomatycznej itp.

Strona przedmiotu
2105-M-D4SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań

naukowych i technik pisania tekstu naukowego oraz zapoznać się z literaturą tematu badań.

Strona przedmiotu
2105-M-D4TOEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zawartość przedmiotu obejmuje zarówno charakterystykę i ewolucję pojęcia tożsamości (indywidualnej i zbiorowej), ściśle europejskie korzenie tej konstrukcji i jej późniejsze dekonstrukcje, analizę istotnych tożsamości zbiorowych odnoszących się podobieństw: rasowych, klasowych, etnicznych, narodowych, religijnych, płciowych, etc. Problem powstawania/budowy tożsamości europejskiej, unijne działania w tej kwestii (stymulowanie tożsamości terytorialnych – np. zasada subsydiarności).

Strona przedmiotu
2105-M-D4WSMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami migracyjnymi we współczesnym świecie, a szczególnie w państwach członkowskich UE. Wśród ich przyczyn na szczególną uwagę zasługują problemy demograficzne, nierówności ekonomiczne, zjawiska klimatyczne oraz wydarzenia polityczne. Zjawiska te mają też określone skutki społeczne i ekonomiczne dla państw wysyłających i przyjmujących.

Strona przedmiotu
2105-M-D4ZGUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z koncepcją i rolą zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Zostaną przeanalizowane różne aspekty zarządzania gospodarczego, obejmujące procesy wspierające działalność gospodarczą i transakcje gospodarcze poprzez ochronę praw własności, egzekwowanie umów i podejmowanie zbiorowych działań w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury fizycznej i organizacyjnej. Dokonamy analizy wpływu zarządzania gospodarczego na konkurencyjność międzynarodową. Przedstawiona zostanie charakterystyka UE w zakresie stopnia centralizacji w sprawach budżetowych, poziomu sądownictwa w kwestiach gospodarczych oraz (nie)równowagi między państwami członkowskimi w rządzie spraw podatkowych. Rozważone zostaną możliwe opcje przyszłego rozwoju prawnego i instytucjonalnego w UE oraz omówione wyzwania, które towarzyszą każdemu dalszemu krokowi w kierunku „doskonalszej” unii gospodarczej i walutowej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)