Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-M-D2HDPL-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy problematyki rozwoju dyplomacji polskiej od początków państwa piastowskiego do końca II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych sukcesów i porażek dyplomatycznych w kolejnych okresach historycznych

Strona przedmiotu
2104-M-D2MTWD-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z zakresu zastosowania głównych metod i technik we współczesnej dyplomacji. Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia zagadnień teoretycznych z zakresu omawianej problematyki, następnie podejmowane są zagadnienia o wymiarze praktycznym.

Strona przedmiotu
2104-M-D2OFPS-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia ewolucji struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz form i metod działania polskiej służby zagranicznej, jak również kwestie jednolitego charakteru służby przy uwzględnieniu różnic w zakresie obrotu dyplomatycznego i konsularnego. W szczególności analizowane są tło historyczne oraz wymiary prawny i praktyczny funkcjonowania polskiej służby zagranicznej.

Strona przedmiotu
2104-M-D2OSCH-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Chin. Konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji chińskiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego.

Strona przedmiotu
2104-M-D2SRFN-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z organizacją i funkcjonowaniem służby zagranicznej Niemiec. Studenci poznają konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji niemieckiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego.

Strona przedmiotu
2104-M-D2OFUS-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz zrozumienia ich specyfiki na tle służb zagranicznych innych państw (w tym Polski).

Strona przedmiotu
2104-M-D2FRWL-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura organizacyjna francuskiego i włoskiego MSZ, głów, zmiany we francuskiej i włoskiej służbie zagranicznej po II wojnie światowej: główne kierunki i wyzwania oraz zadania i funkcjonowanie służby zagranicznej w tych krajach. Specyfika francuskiej służby zagranicznej: Quai d’Orsay oraz ośrodek prezydencki.

Strona przedmiotu
2104-M-D2ORP-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci uzyskują wiedzę dotyczącą tego, czym są NGOs, jakie są ich typy, role, jakimi środkami osiągają zakładane cele. Omawiane ponadto są schematy współpracy pomiędzy NGOs a państwami oraz NGOs a organizacjami międzyrządowymi. Podczas zajęć przedstawiane są case studies.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PIUE-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Do najważniejszych zagadnień należą:

1. źródła prawa;

2. system instytucjonalny;

3. podstawowe procedury decyzyjne;

4. ochrona prawa UE;

5. relacje między prawem UE a prawem państw członkowskich.

Strona przedmiotu
2104-M-D2PRKO-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego, ewolucja funkcji konsula . Cel i podstawy prawne przywilejów i immunitetów konsularnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2SM11
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów, umiejętność przetwarzania zbiorów danych).

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)