Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2103-ORP-L-D6EFSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma na celu przedstawienie usystematyzowanych podstawy wiedz na temat funkcjonowania programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w obszarze rynku pracy. W trakcie zajęć główny nacisk zostanie położony na wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę praktyczną, związane z tworzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz pisaniem wniosków o dofinansowanie. Podczas zajęć studenci uzyskają wiedzę praktyczna na temat form działalności komercyjnej i niekomercyjnej w obszarze usług rynku pracy, która może być wspierana ze środków europejskich.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D6KOIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z teorii komunikowania oraz metody skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu na odbiorcę, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z klientem.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D6PRAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu praktyki student powinien umieć wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji w kontekście szeroko rozumianej polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach. Powinien również umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy podejmując kroki do pełnej aktywizacji i wykorzystania swoich zasobów ze zdobytą na studiach wiedzą kierunkową na czele.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D6RSPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności realizacji projektów rekrutacyjnych w organizacji, z uwzględnieniem rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej. W trakcie zajęć studenci poznają zasady przygotowania profilu kompetencji dla różnych stanowisk , oceny kompetencji kandydatów do pracy., a także umiejętności przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D6SEMD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie:

Semestr I.

1. ustalenie tematu pracy i sformułowanie problemu badawczego

2. wskazanie podstawowej literatury przedmiotu dotyczącej bezpośrednio i pośrednio wybranego jako temat pracy problemu społecznego

3. określenie przedmiotu, celu, metody i narzędzi analizy problemu badawczego

4. przyjęcie założeń i wysunięcie tezy lub tez, których prawdziwość chce autor dowieść na drodze logicznej analizy danych

5. dobór metod badawczych i zaprojektowanie narzędzi

6.opracowanie planu organizacyjnego badań tj. planu zbierania materiału faktograficznego i spostrzeżeniowego, i opracowanie go według określonego harmonogramu

7.wypracowanie konspektu prac licencjackiej ze szczegółowym podziałem na rozdziały

Semestr II.

1. realizację badania własnego

2. analizę danych z badania własnego i opracowanie części empirycznej pracy

3. przygotowanie pracy licencjackiej i przyjęcie jej przez promotora

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D6ZZLO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie organizacjami – podstawy

Współczesne organizacje w ujęciu systemowym

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Wizerunek pracodawcy o procesy komunikacji w organizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przykłady

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)