Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2103-ORP-L-D2BKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje wiedzą o bezrobociu jako kwestii społecznej. Student zdobywa wiedzę o uwarunkowaniach i cechach bezrobocia oraz o sposobach przeciwdziałaniu temu zjawisku w sferze społecznej.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D2PNPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zapoznać studentów z systemem służb zatrudnienia – publicznymi i niepublicznymi instytucjami (podmiotami) rynku pracy. W trakcie konwersatorium studenci poznają system służb zatrudnienia, w tym w szczególności publicznych służb zatrudnienia, jak również podmioty niepubliczne, w tym zwłaszcza (prywatne) agencje zatrudnienia. Dodatkowo zostaną omówione rozwiązania z zakresu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w innych państwach członkowskich UE.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D2SRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs akademicki zapewnia dogłębne badanie różnych zawodów, skupiając się na praktycznych zastosowaniach i rzeczywistych wglądach. Program nauczania obejmuje podstawowe lektury oraz dodatkowe materiały, przy czym każdy temat obejmuje 2-3 sesje.

Każdy temat obejmuje spotkania z praktykami, refleksje, komentarze i doświadczenia, prowadzące do warsztatowych dyskusji o praktycznych aspektach tych zawodów. Kurs ma na celu wyposażenie studentów w kompleksowe zrozumienie każdej dziedziny, przygotowując ich do zawodowych wyzwań.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D2STRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych metodach opisu statystycznego, które mogą być wykorzystane w analizach rynku pracy. Kolejno są omawiane metody: analizy struktury, współzależności cech oraz dynamiki zjawisk. Student(ka) zdobywa wiedzę jak przeprowadzić badanie statystyczne obejmujące prezentację danych, analizę danych oraz interpretację uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D2TEIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D2USTS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Źródła prawa pracy

Prawo stosunku pracy

Ochrona wynagrodzenia

Podstawowe obowiązki

Odpowiedzialność materialna

Mobbing

Czas pracy

Urlopy

Zakaz konkurencji

BHP

Szczególne uprawnienia ON

Zbiorowe prawo pracy

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D2WOZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatu jest przedstawienie studentom wiedzy na temat podstawowych zagadnień związanym z zawodoznawstwem. Szczególny nacisk podczas zajęć zostanie położony na wypracowanie umiejętności analizowania zawodu, posługiwania się istniejącymi klasyfikacjami zawodów i specjalności, a także standardami kwalifikacji zawodowych. W trakcie zajęć będą mieli za zadanie realizację projektu tj. przygotowanie opis (nowego) zawodu.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)