Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-BW-L-Z6BEWE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach nauczanego przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Studenci zapoznają się z problematyką zagrożeń i sposobów zapewniania i umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich UE. Omówione są instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE. Pokazane są praktyczne sposoby wykorzystania tych instrumentów oraz ograniczenia ich skuteczności.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6BZCY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotowe zajęcia mają za zadanie przedstawienie problematyki bezpieczeństwa zasobów cyfrowych. Przedstawienie treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie np. przemoc, pornografia, sekty, popularyzacja faszyzmu, werbunek do org. terrorystycznych. Omówienie cyberprzemocy, nękania, straszenia, szantażowania z użyciem sieci, publikowania lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Przedstawienie naruszeń prywatności

dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku. Łamanie prawa autorskiego, ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia prawa autorskiego albo negatywnych skutków pochopnego spełnienia nieuzasadnionych roszczeń (tzw. copyright trolling).

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6EZSF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, istotą i podstawami prawnymi kanonów etycznych funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce. Przedmiot omawia zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową funkcjonariuszy państwowych, przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych, prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli kodeksów etycznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6NMSK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy tego przedmiotu poznają strategie rozwiązywania konfliktów i techniki prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Szczególny nacisk zostanie położony na specyfikę sytuacji kryzysowych. Studenci będą badać i porównywać możliwości wykorzystania, efektywność oraz taktyki różnych procedur dochodzenia do porozumienia oraz analizować, jak różne sytuacje kryzysowe wpływają na proces i możliwości rozwiązania konfliktu.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6OTPF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku udziału w przedmiocie studenci zwiększą swoje kompetencje poznawcze w odniesieniu do instytucji publicznych, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego, jako potencjalnych pracodawców.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6SEDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium koncentruje się wokół problematyki instytucji ochrony prawnej i ustrojów państw współczesnych. Analizowane zagadnienia mają na celu ukazanie tożsamości instytucji państw współczesnych, ich funkcjonowania. Celem przedmiotu jest napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy dyplomowej zgodnie z wymogami metodologicznymi i formalnymi, z uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6SSWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z pojęciem służby specjalne, elementami ich tradycji oraz ze współczesnym pojmowaniem ich zadań spełnianych w systemie instytucji bezpieczeństwa państwa. Omówiona będzie ich funkcja w systemie bezpieczeństwa państwa oraz ewolucja służb specjalnych w procesie transformacji ustrojowej. W sposób szczegółowy przerobione zostaną materiały dotyczące zadań wypełnianych przez ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SOP. Ponadto omówione zostaną uwarunkowania prawne oraz społeczne funkcjonowania służb specjalnych, polskich i wybranych zagranicznych / CIA, FBI, MI-5, MI-6, BND, FUOK, FSB, SWR/ w w różnych systemach politycznych. Studenci zapoznani zostaną ponadto z organami państwa wykonującymi funkcje cywilnej kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z6WISU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- funkcjonowanie instytucji, których zadania dotyczą ochrony szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa

- rozmowy ze specjalistami zaproszonymi w tym celu na warsztaty.

- praktyczne zetknięcie się studenta z organami/urzędami/instytucjami, których teoretyczne działanie poznał on już w toku wcześniejszych zajęć

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)