Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2104-ERASMUS-AS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja zagrożeń asymetrycznych – źródła, istota, specyfika, słabości. Typologie zagrożeń asymetrycznych. Terroryzm wewnętrzny i międzynarodowy – formy, przejawy, ocena rangi strategicznej, przeciwdziałanie ze strony państw. Transnarodowa przestępczość zorganizowana – specyfika wpływu na bezpieczeństwo, formy, strategiczna ranga, przeciwdziałanie. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego ze strony podmiotów pozapaństwowych – specyfika, formy, strategiczna ranga, możliwości przeciwdziałania. Broń masowego rażenia a podmioty pozapaństwowe – prawdopodobieństwo użycia (aspekty psychologiczne, organizacyjne, techniczne i strategiczne). Piractwo jako zagrożenia asymetryczne (lub humbug).

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-CEBA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-CHIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course description: The aim of the course is:

1/To identify the structure and process of the Chinese Foreign Policy

2/To understand the civilizational context of China,s decision and actions

3/To assess the international status of China as a great power

Strona przedmiotu
2105-ERASMUS-COBI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną zrealizowane następujące obszary: prowadzenie działalności gospodarczej w zarysie teoretycznym i praktycznym w tym w szczególności istotę, otoczenie biznesu, typologię biznesu i funkcjonowanie biznesu w prawie krajowym w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2102-ERASMUS-CTPL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-OUKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-ERASMUS-CTWO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general university subject depending on the choice made by the student in subjects in the field of humanities), expanding the knowledge of the content outside the field of study.

Przedmiot ogólnouniwersytecki w zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/Studentkę z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych), poszerzający wiedzę o treści spoza kierunku studiów.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-CYSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-DPTP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to analyze the democratization processes of two, in many respects different, political entities – Poland and Taiwan. The geopolitical situation of the regions will be analyzed, as well as the socio-economic reasons for the changes. Historical and identity perspective will also be adopted. The course of process of democratization and its political consequences will be shown. The classes at the beginning provide general knowledge on comparative politics, political transitions and methods.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-EUUK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-ERASMUS-FOEU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-GESU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-HOEI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podzielony jest na cztery części: początki Europy i idea jedności europejskiej, rozwój Wspólnot Europejskich w okresie zimnej wojny, powstanie Unii Europejskiej, rozwój UE od 1993 roku. Akcent będzie położyć nie tylko na prawne aspekty procesu integracji europejskiej, ale także na kwestie polityczne, interesy państw członkowskich oraz rolę przywódców politycznych.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-HPID brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-IWFN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-INEL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-INMI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Migracje międzynarodowe - pojęcia, definicje i podstawowe sposoby pomiaru. Spojrzenie na trendy w migracjach międzynarodowych z uwzględnieniem perspektywy historycznej. Teoretyczne ramy procesów migracji międzynarodowych. Migracje a państwa - problematyka konstruowania polityki migracyjnej, polityki integracyjnej oraz wyzwania dla państw wynikające (lub i towarzyszące) z ruchów migracyjnych. Migracje przymusowe: typy i wyzwania (uchodźcy, migranci klimatyczni etc.) Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Diaspory, działania polityczne imigrantów.

Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-IPEC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów, którzy są zainteresowani zgłębianiem związków pomiędzy polityką i ekonomią na arenie światowej. Przedmiot rozpoczyna się od dyskusji na temat genezy dziedziny Międzynarodowej Ekonomii Politycznej (IPE) oraz powstania powojennego międzynarodowego ładu gospodarczego. Następnie przedmiot zajmuję się przedstawieniem współczesnych tematów, które zajmują uwagę uczonych w tej dziedzinie takich jak: handel międzynarodowy, pieniądz i finanse, rozwój gospodarczy oraz globalizacja.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-IRIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course aims to share knowledge on IR and IS problems in the High

North. During 10 workshops students will be informed about several IR and

IS problems in the region, Arctic strategies and policies of the Arctic states ,

and also states who have interests and involved in there . Students will be

involved to work on the topics of workshops, they discuss problems and

perspectives of the course subject with moderation of a coordinator.

Conducting simulations on the course topics are planned.

Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-ITWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course introduces to basic concepts of international relations as a field of study and acquaints with key current structural changes in and of the international system. No prior knowledge in the field is required.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-ILMS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-LACG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Development paradigms and long-term growth performance.

2. Macroeconomics and finance.

3. Integration into the Global Economy.

4. Productive sector development.

5. Social development.

6. New challenges and obstacles to the development.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-MASM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course gives students a broad, but theoretically robust introduction to the people and societies of Australia and New Zealand. The logic of the course is to make steps from basic concepts, empirical trends, their explanations, to main policy ideas.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-PINL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-REPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-RPPV brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course of the class we will cover the following topics:

- Sources of pacifism, a diachronic perspective;

- Religion versus pacifism - Christian and Hindu pacifism;

- New Testament pacifism;

- Classics of pacifism, selected thinkers and their views;

- Historical outline, axiology and actions taken by the Czech Brethren;

- Historical outline, axiology and actions taken by the Anabaptists;

- Historical outline, axiology, and actions taken by the Mennonites;

- Historical outline, axiology, and actions taken by the Polish Brethren;

- Historical outline, axiology, and actions taken by the Quakers;

- Historical outline, axiology, and actions taken by Jehovah's Witnesses;

- "Conscientious objection" and service in the military;

- Issues of politics, the state and power in the perspective of pacifism;

- Anarchism and liberalism in thinking about pacifism;

- Abolitionism versus pacifism. Similarities, correlations and differences;

Strona przedmiotu
2104-ERASMUS-SSIA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course focuses on: The Asia-Pacific region – a description; classification and systematization of security threats in the region; the Division of Korea; the Division of China (problem of Taiwan); the security sub-system in South Asia; regional Integration –political and economic dimensions; US Regional Strategy; the System of US bilateral alliances in the Asia-Pacific region; the Regional Strategy of China; the role of India in the Asia-Pacific region; regional Strategies of Russia and Japan; the Importance of the Asia-Pacific Region in International Relations at the turn of the 21st Century.

Strona przedmiotu
2105-ERASMUS-SOPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dyskusja na temat problemów społecznych i politycznych prezentowanych w wybranych tekstach kultury popularnej. Podczas zajęć zostaną omówione wyselekcjonowane problemy społeczne wraz z ich odzwierciedleniem w tekstach europejskiej i amerykańskiej kultury popularnej.

Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-SCAI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-ERASMUS-TAME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)