Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyberbezpieczeństwo - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Cyberbezpieczeństwo - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2100-CB-M-D2PYTH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy wykorzystania Pythona do pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych.

Zagadnienia poruszane w ramach tego przedmiotu to środowiska Pythona, zasady i narzędzia realizacji projektów informatycznych, zaawansowane struktury danych, sposoby przetwarzania plików, biblioteki pozwalające pobierać, oczyszczać i analizować dane.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2BACB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony przez specjalistów z różnych obszarów związanych z cyberbezpieczeństwem (do wyboru w zależności od tematyki projektu). Celem przedmiotu jest przygotowanie i realizacja projektu z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym: identyfikacja i analiza problemu badawczego, określenie celu projektu, przygotowanie założeń, wybór metod i technik niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu studenci mogą opracować własne narzędzia lub skorzystać z dostępnych narzędzi.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2INKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotowe zajęcia mają za zadanie przedstawienie problematyki bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa przemysłowego. Przedstawienie zasad funkcjonowania bezpieczeństwa fizycznego, technicznego teleinformatycznego, osobowego prawnego, teleinformatycznego oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Przedstawienie katalogu zagrożeń oraz omówienie zaistniałych incydentów bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2KRCY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola kryminalistyki cyfrowej jako kluczowego elementu ochrony sieciowych systemów teleinformatycznych, analizy

i interpretowania danych elektronicznych, technik reagowania na incydenty na jakie narażone są organizacje, państwa i ich obywatele.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2NOBE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu obejmuje normy bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz procedury i możliwości firm w zakresie ich wdrażania. Studenci zapoznają się z aspektami prawnymi funkcjonowania audytów i procedurami w zakresie reagowania na incydenty.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2POCB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu dotyczy standardów cyberbezpieczeństwa w UE, sposobów ich przyjmowania i stosowania w praktyce.

Przedmiot obejmuje podstawowe koncepcje i środowisko cyberbezpieczeństwa UE a także prawne i polityczne aspekty takie jak: unijne dyrektywy, wytyczne, rozporządzenia, inicjatywy. Porusza zagadnienia dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem w UE, w tym: zaangażowane organy, procesy i zasady zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2PSEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wdrożenie studenta w proces pisania pracy magisterskiej. Zadaniem prowadzących jest ukierunkowanie i pomoc z zakresie wyboru tematu pracy i opracowania głównych założeń badawczych.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2SYBD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych. Podczas zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia relacyjnych baz danych i pozyskiwania informacji ze złożonych struktur danych.

Strona przedmiotu
2100-CB-M-D2TBSI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studenta z technikami tworzenia i zabezpieczania serwisów internetowych. Obejmuje informacje dotyczące infrastruktury technicznej oraz jej wymagań, infrastruktury informatycznej rozumianej jako szeroko pojęte oprogramowanie jak również środowisko niezbędne do działania infrastruktury technicznej i oprogramowania. Wskazuje typowe zagrożenia dla funkcjonowania serwisów oraz metody minimalizacji ryzyk wynikających z wystąpienia tych zagrożeń.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)