Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
1600-SZD-WM-APBS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia w sali komputerowej

Miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizie przestrzennej dotyczącej zjawisk i badań społecznych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MDA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godz. (5 spotkań, 4 godziny każde)

w zależności od obowiązujących regulacji na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia będą miały formę bezpośrednią, zdalną lub hybrydową.

stosowane metody dydaktyczne

wykład omawiający teoretyczne założenia omawianych modeli oraz zajęcia praktyczne na komputerach.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład w sali, dyskusja, rozwiazywanie zadań, analiza przypadków. Pod koniec każdego wykładu postawionych będzie kilka prostych pytań lub problemów do samodzielnego rozwiązania lub zastanowienia.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

liczba godzin zajęć: 20

Stosowane metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, omawianie lektur.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MPNS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

Krótkie wykłady (prowadzone w formie komunikatywnej, polegającej na zaangażowaniu słuchaczy w omawianą tematykę), praca w grupach, praca indywidualna podczas i poza zajęciami, minidebaty.

Celem niniejszego kursu jest omówienie kluczowych dylematów i wyborów, przed którymi staje badacz przygotowując projekt badania porównawczego. W szczególności, chodzi o trzy cele szczegółowe: 1) ocenę zalet i wad metody porównawczej, 2) zwiększenie świadomości uczestników zajęć odnośnie złożoności projektowania badań porównawczych, 3) ćwiczenie praktycznych umiejętności celem ewentualnego zastosowania metody porównawczej w pracy doktorskiej.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 h wykład/konwersatorium

wykład, lektura, studia przypadków, zadania.

Badacze mediów na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na pewne niedostatki klasycznych metod z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wiele mówi się o potrzebie ich triangulacji, uczeni skłaniają się także ku nowoczesnym technologiom, takim jak eyetracking, facetracking, EDA/GSR, EEG, NIRS etc. Okazuje się, iż to, co respondent odczuwa/przeżywa/dostrzega, na co reaguje, jest w znacznym stopniu mierzalne i może podlegać standaryzacji. Jeśli tak, to badacze współczesnych mediów nie muszą już ograniczać się do wywiadów pogłębionych, dzienniczków obserwacji, ankiet czy też grup fokusowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PTNS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinne warsztaty. Kurs w języku angielskim

Celem niniejszego kursu jest wstępne przygotowanie doktorantów do prowadzenia teoretycznie ukierunkowanych badań naukowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PDNP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinne wykłady połączone z prezentacją w power point, case study.

Zajęcia ze względu na swoją specyfikę tylko w języku polskim.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PiSWPiUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład z elementami konwersatorium

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PBPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godz., 4 zajęcia

Następujące tematy zostaną omówione w praktycznym ustawieniu w laboratorium komputerowym:

1. Wprowadzenie do podstawowych pojęć informatycznych.

2. Zmienne, liczby i ciągi znaków.

3. Podstawowe operatory i listy.

4. Pętle i wyciągi.

5. Struktura skryptu eksperymentu PsychoPy.

6. Praktyczne budowanie eksperymentu.

Na zajęcia należy przynieść laptopy.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-SDA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny warsztat

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-SCiPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-NZI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład 20 godz.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-TUwBO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

liczba godzin zajęć: 20

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-TRW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-WAP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

dyskusja akademicka

Celem dydaktycznym przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie i omówienie atrybutów oraz cech konstytutywnych współczesnych analiz politologicznych na tle szeroko rozumianych nauk społecznych czy dociekań z zakresu humanistyki. W tym względzie, specyfika zróżnicowanych w formie i treści badań politologicznych zostanie wyjaśniona na tle naukowego poznania, jak również w oparciu o kluczowe wyzwania (problemy) występujące zarówno w refleksji teorio-politycznej, jak też w analizach empirycznych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-WTPE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym elementem badań edukacyjnych takich jak Programme for International Student Assessment PISA, Progress in International Reading Literacy Study PIRLS, Trends In International Mathematics And Science Study TIMSS czy Survey of Adult Skills PIAAC jest pomiar umiejętności intelektualnych. By w pełni korzystać z wyników tych przedsięwzięć badawczych trzeba znać stosowane w nich teorie pomiaru.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZWB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzin warsztatu

7 seminariów-konwersatoriów po 2 godziny zegarowe,

mini-wykład wprowadzający, rozmowa o lekturach oraz badaniach prowadzonych/planowanych przez osoby uczestniczące w zajęciach, rozmowa o lekturach, rozmowy z zaproszonymi badaczami i badaczkami na temat ich doświadczeń badawczych

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZMJwNS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia

Ćwiczenia podczas zajęć, dyskusja.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZMS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zastosowań modeli regresyjnych w naukach społecznych. Wychodzi on od klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) i jej założeń, aby w dalszej części przejść do modeli nieliniowych, takich jak regresja logistyczna czy regresja Poisson. Przedmiot wykorzystuje oprogramowanie Stata i dodatkowe oprogramowanie instalowane w ramach Staty (np. Clarify), aby zademonstrować jak stosować modele regresyjne w sposób świadomy, efektywny i z uniknięciem powszechnie popełnianych błędów.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZPK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny warsztat

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)