Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne w semestrze letnim (Szkoła Doktorska) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne w semestrze letnim (Szkoła Doktorska)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-3MON5L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie głównych grup związków pochodzenia naturalnego o wybitnej aktywności biologicznej, ich zastosowania w terapii i znaczenia w poszukiwaniu nowych leków.

Strona przedmiotu
1200-3MON30L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw budowy mikroskopów elektronowych z podziałem na rodzaje.

Zrozumienie zasady działania różnych typów mikroskopów elektronowych, jego zastosowania w badaniach różnego typu materiałów. Możliwości analityczne detektorów EDS (spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii) i WDS ( spektroskopia rentgenowska z dyspersją długości fali) oraz ich zastosowania w analizie chemicznej i badaniach różnych materiałów.

Strona przedmiotu
1200-3MON7L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Wstęp do Chemii Supramolekularnej ma na celu przedstawienie podstawowych jak również bardziej zaawansowanych zagadnień chemii oddziaływań niekowalencyjnych (chemii supramolekularnej). Zagadnienia omawiane w czasie trwania kursu koncentrują się na przykładach układów supramolekularnych występujących w przyrodzie (enzymy, receptory) jak również układach abiotycznych otrzymanych w laboratoriach. Kurs składa się z czterech głównych części: 1) Oddziaływania Niekowalencyjne; 2) Receptory kationów metali alkalicznych i ziem alkalicznych; 3) Receptory anionów i par jonowych; 4) Układy sammorganizujące się oraz maszyny molekularne.

Strona przedmiotu
1200-3MON46L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poszerza wiedzę studentów na temat teorii funkcjonału gęstości elektronowej ze szczególnym uwzględnieniem jej formalizmu matematycznego oraz zastosowań do obliczania energii oraz własności spektroskopowych molekuł. Po wstępnej części obejmującej dyskusję zasadniczych twierdzeń następuje przejście do zaawansowanych zagadnień praktycznych, m.in. wyboru przybliżenia energii korelacyjno-wymiennej oraz bazy orbitalnej w obliczeniach energii układów niekowalencyjnych oraz w modelowania widm wzbudzeń elektronowych.

Strona przedmiotu
1200-3MON47L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu zostaną omówione trzy główne rodzaje procesów biologicznych: szlaki sygnałowe, szlaki metaboliczne oraz sieci regulacyjne genów na przykładzie m.in. receptorów GPCR, receptorów jądrowych, kinazy mTOR, oddychania komórkowego, szlaku białka p53, szlaków apoptycznych komórki. Przedstawione zostaną ich główne komponenty: białka, peptydy, związki małocząsteczkowe, oraz kwasy nukleinowe.

Strona przedmiotu
1200-3MON29L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane są fizyczne podstawy technik mikroskopowych ze skanującą sondą tj. skaningowej mikroskopii tunelowej oraz mikroskopii sił atomowych. Przedstawiane są różne tryby obrazowania za pomocą wymienionych technik, jak również możliwości pomiarowe wykraczające poza zwykłe obrazowanie. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie trendów rozwoju technik STM i AFM w odniesieniu do badania próbek o charakterze biologicznym oraz biomimetycznym, w kontekście chemii biofizycznej, bioanalityki oraz biofizyki.

Strona przedmiotu
1200-3MON41L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z rodziną receptorów GPCR, które odpowiadają za komunikację między komórkami (sygnalizacja neuronalna i hormonalna) oraz ze światem zewnętrznym (widzenie, smak, zapach). Poznanie ich struktur, mechanizmów aktywacji receptorów i sygnalizacji komórkowej, oraz działania leków na te receptory w różnych chorobach.

Strona przedmiotu
1200-3MON34L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymywaniem izotopów diagnostycznych i terapeutycznych, syntezą i zastosowaniami radiofarmaceutyków, postawami technologii farmaceutycznych i zasadami wytwarzania form sterylnych.

Strona przedmiotu
1200-3MON15L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie studentom przeglądu metod instrumentalnych wykorzystywanych obecnie w analizie zabytków i dzieł sztuki ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
1200-3MON43L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-3EN-MON11L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-3MON38L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie podstawowej wiedzy z bioinformatyki o wybrane zagadnienia i przedstawienie metod aktualnie wykorzystywanych. Przedstawione zostaną przede wszystkim metody analizy i modelowania struktur białek, które aktualnie wykorzystywane są w pracach badawczych z tej dziedziny

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)