Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-1CHMCHO12
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład

Omówiona zostanie reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne. Specjalna uwaga poświęcona zostanie mechanizmom reakcji.

Proseminarium

Przy czynnym udziale studenta omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe oraz mechanizmy reakcji.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPBKL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia zapoznają studentów z budową i funkcjami życiowymi komórek wolnożyjących i komórek tkanek, takimi jak: ruch, odżywianie/pobieranie pokarmu, osmoregulacja, wydalanie, defekacja. Przedstawiane są budowa, własności i funkcje organelli komórkowych, procesy pinocytozy, fagocytozy,egzocytozy, transport pęcherzykowy, cykl komórkowy, mitoza, mejoza.

UWAGA!

Na Wydziale Biologii obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic. Osoby, które nie zastosują się do tego zalecenie nie będą wpuszczone na zajęcia. Dlatego osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą ich nosić, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW (informacje na stronie UW), aby uzyskać stosowne zaświadczenie. Prosimy też o poinformowanie o tym prowadzącego zajęcia.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPCHAW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach przedmiotu studenci powinni znać podstawy chemicznych metod analizy jakościowej (głównie opis jakościowy i ilościowy równowag jonowych w roztworach wodnych).

Strona przedmiotu
1200-1CHMPCHAC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obliczenia i zadania dotyczące różnych typów równowag jonowych w roztworach wodnych

Strona przedmiotu
1200-1CHMPCHAL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne zapoznanie się z chemicznymi właściwościami związków i jonów nieorganicznych. Identyfikacja wybranych jonów w roztworach i soli.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPFIZ2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z dziedziny fizyki, która pozwoli im, jako przyszłym specjalistom, korzystać z jej zasad i praw. Zdobyta w ramach przedmiotu wiedza powinna pomóc w sformułowaniu podstaw myślenia naukowego wśród studentów, w tym: zrozumieniu granic stosowalności pojęć oraz teorii fizycznych; umiejętności oceny stopnia wiarygodności wyników badań teoretycznych i eksperymentalnych; umiejętności planowania eksperymentu fizycznego oraz przetwarzania jego wyników za pomocą aparatu matematycznego.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPFIZL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia.

Strona przedmiotu
1200-1CHMPSTA2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot na studiach I-go stopnia na kierunku chemia medyczna jako jedyny dotyczy problemów statystycznej analizy danych. Ma on za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod statystycznych, ich zastosowaniami, szczególnie na przykładach związanych z badaniami chemicznymi oraz biochemicznymi. Główne zagadnienia poruszane to: statystyka opisowa, zmienne losowe i ich rozkłady, przedziały ufności, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji, analiza regresji, metoda najmniejszych kwadratów, metody nieparametryczne oraz analiza sekwencyjna i analiza błędów. Wykład ma za zadanie: (a) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do świadomego wykorzystania metod statystycznych w chemii oraz (b) zapoznać studenta z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod statystycznych. Ćwiczenia mają za zadanie nauczyć studenta rozwiązywania zadań i problemów związanych z wykładem oraz zapoznać studenta z praktycznymi aspektami metod statystycznych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)