Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1200-1CHMCHOW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawiane są fundamentalne zasady przyrody rządzące zjawiskami chemicznymi, odwołujące się do opisu budowy materii zarówno na poziomie makroskopowym, jak i atomowym. W ramach opisu makroskopowego objaśniane są podstawowe prawa, dzięki którym można zrozumieć kierunek i wynik przebiegu reakcji chemicznych, różnice w ich szybkościach oraz istotne z praktycznego punktu widzenia możliwości wpływania na ich przebieg. Opis ten konfrontowany jest z budową materii na poziomie mikroskopowym – budową atomu i jego strukturą elektronową, decydującą o właściwościach chemicznych pierwiastków. Omawiane są także podstawowe możliwości opisu materii i praw rządzących jej przemianami na poziomie atomowym. Charakterystyczną cechą wykładu jest elementarny poziom rozważań, z założenia nie odwołujący się do zaawansowanej matematyki, a mający na celu ugruntowanie podstaw chemii, koniecznych w dalszym jej studiowaniu.

Strona przedmiotu
1200-1CHMCHOL1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, z pojęciami dokładności i precyzji oznaczeń, z klasycznymi metodami analizy ilościowej opartymi o reakcje kwas-zasada i reakcje kompleksowania. Nabyte umiejętności manualne są niezbędne w każdej pracy laboratoryjnej.

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy klasycznej analizy ilościowej oraz wykazywać się umiejętnością planowania, wykonania i opisu eksperymentu jak również ustosunkowania się do uzyskanego wyniku.

Strona przedmiotu
1200-1CHMCHOP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność wykorzystania znajomości struktury elektronowej pierwiastków do przewidywania właściwości pierwiastków grup głównych i prostych związków chemicznych. Umiejętność zilustrowania termodynamicznych i kinetycznych aspektów reakcji chemicznej odpowiednimi wykresami. Umiejętność wykonania prostych obliczeń ciepła reakcji, zmian entropii i swobodnej entalpii reakcji, stałej równowagi oraz zmian stałych równowagi i stałych szybkości z temperaturą.

Strona przedmiotu
1000-1CHMMAT1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-1CHMPFW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu fizjologii jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka. Omówiona będzie neurofizjologia, immunologia, układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, fizjologia nerek, układu pokarmowego i hormonalnego oraz narządów zmysłów. Każdy wykład poprzedzony będzie krótkim wstępem dotyczącym budowy każdego z układów. Egzamin będzie w formie pytań otwartych.

Strona przedmiotu
1200-1CHMTIK1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi użytecznymi w pracy chemika (studenta, absolwenta, naukowca), orientować się w rodzajach narzędzi informatycznych do realizacji poszczególnych zadań wykonywanych w ramach studiów oraz przyszłej pracy zawodowej, znać rodzaje oraz podstawowe elementy stosowania licencji i praw autorskich do utworów naukowych oraz tych, które można znaleźć w Internecie.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)