Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 3-go semestru (S1-CH) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 3-go semestru (S1-CH)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1200-1CHANALBW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach przedmiotu studenci powinni znać podstawy chemicznych metod analizy ilościowej (metody miareczkowe) oraz wybrane rozszerzenia

Strona przedmiotu
1200-1CHANALBL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne mają na celu prezentację klasycznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w praktyce w wielu laboratoriach pomiarowych związanych między innymi z ochroną środowiska. Indywidualnie wykonywane są oznaczenia miareczkowe wykorzystujące reakcje: kwas-zasada, strącanie osadów, utleniania-redukcji oraz kompleksowania. Nabyte umiejętności manualne są niezbędne w pracy laboratoryjnej każdego chemika. Zajęcia stanowią płynne powiązanie z laboratorium „Analiza instrumentalna” prowadzonym w semestrze letnim- IV.Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy analizy ilościowej klasycznej (metody miareczkowe, metody wagowe, elementy technik instrumentalnych, a także wykazywać się umiejętnością planowania, wykonania i prawidłowego opisu eksperymentów.

Strona przedmiotu
1200-1CHFIZ1BL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 70 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia laboratoryjne są ilustracją zagadnień omawianych na wykładzie z Chemii Fizycznej I. W trakcie trwania pracowni w semestrze zimowym studenci w dwuosobowych grupach wykonują samodzielnie, pod opieką asystenta, dziesięć ćwiczeń (poziom B) lub 6 ćwiczeń (poziom A). Ćwiczenia te obejmują dwa bloki tematyczne: I – Termodynamika i równowagi fazowe, II – Termochemia i właściwości materii. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Czas wykonania każdego ćwiczenia – 5 godz.

Strona przedmiotu
1200-1CHKW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel: poznanie kwantowej teorii budowy atomów i molekuł (cząsteczek chemicznych), oraz podstaw spektroskopii molekularnej.

Kurs składa się z wykładu i proseminarium, oraz laboratorium komputerowego (zaliczanego oddzielnie).

Wykład: po 2 godz. lekcyjne w tygodniu (30 godz. w semestrze).

Proseminarium: po 2 godz. lekcyjne w wybrane tygodnie (15 godz. w semestrze).

Strona przedmiotu
1200-1CHKWL3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ugruntowanie wiedzy przekazanej na wykładzie i proseminarium. Posługiwanie się modelami chemii kwantowej: teoria i praktyka obliczeniowa.

Strona przedmiotu
1200-1CHOR1B3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład

Omawiane są właściwości, metody otrzymywania oraz reaktywność (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów reakcji) związków organicznych posiadających określone grupy funkcyjne.

Proseminarium

Przy udziale studenta omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, mechanizmy reakcji, oraz proste przekształcenia syntetyczne.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)