Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nauczania Języków Obcych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Nauczania Języków Obcych)

Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nauczania Języków Obcych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4024-TJWS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów wschodniosłowiańskich wszystkich wydziałów UW, którzy mówią już płynnie po polsku, ale chcą skuteczniej i bardziej poprawnie posługiwać się polszczyzną oraz pozbyć się typowych błędów wynikających z interferencji międzyjęzykowej z języków wschodniosłowiańskich (białoruski, rosyjski, ukraiński) i ich dialektów. Dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach i poprzez praktyczne ćwiczenia słuchacze pozbędą się trudności ortograficznych, fonetycznych, leksykalnych i gramatycznych oraz nauczą się samodzielnie poprawiać swoje i cudze błędy oraz zaczną panować nad swoim językiem, co zagwarantuje im lepszą komunikację interpersonalną.

Strona przedmiotu
4024-TWDAN-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dedykowany osobom, które poszukują nowych, niecodziennych sposobów rozwijania kreatywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości. Miejscem, w którym zawsze było to możliwe dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem był teatr. Dla nas taką przestrzenią będą gościnne progi Teatru i. S. I. Witkiewicza w Zakopanem, albowiem część tego kursu będzie realizowany w tymże Teatrze, pod opieką merytoryczną tworzących go artystów.

Podczas warsztatów będziemy rozwijać szereg umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak umiejętność pracy w zespole, umiejętność mediacji kulturowej i językowej.

Strona przedmiotu
4024-APSiE-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs komunikacji publicznej dla celów akademickich, prowadzony po angielsku i przeznaczony dla studentów studiów drugiego stopnia.

Z uwagi na tematykę i rodzaj zajęć, kurs wymaga zaawansowanego poziomu jezykowego (C1).

Strona przedmiotu
4024-CSFA-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A practical communication course in the area of accounting focused on presenting and practicing language in context. It familiarizes students with the language of the authentic documents used in accounting and finance. It provides opportunities for students to practice intercultural communication and skills such as participating in meetings, making small talk, telephone conversations, presenting.

Strona przedmiotu
4024-RJKG-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

rozszerzenie wiedzy studentów na temat gatunków filmowych i ich wpływu na rozwój kinematografii

• rozszerzenie wiedzy na temat rosyjskiej sztuki filmowej XX i XXI w.

• przygotowanie do percepcji, interpretacji i krytycznej analizy filmów rosyjskich

• rozwinięcie umiejętności umożliwiających skuteczniejsze posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie B2+ podczas kontaktów z użytkownikami j. rosyjskiego

Strona przedmiotu
4024-LSIBC-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A practical legal and business skills course focused on presenting and practicing language in the business context. It familiarizes students with authentic documents used in legal situations. It provides students with opportunities to practice advising, negotiating terms of contracts, referring to legal documents, explaining procedures, participating in meetings.

Strona przedmiotu
4024-TWDA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs (nie tylko) dla tych, którzy toczą codzienną walkę o to, aby pogodzić obowiązki studenta, konieczność zarobienia na utrzymanie i potrzebę uczestniczenia w kulturze. Większość 10-minute plays, które poddane zostaną analizie w czasie zajęć dostępna jest w formie elektronicznej lub na stronach internetowych, a więc można się z nimi zapoznać w drodze z pracy na Uniwersytet. Szybka „konsumpcja” tego kulturowego „fastfoodu” nie oznacza bynajmniej łatwego procesu przyswojenia i trawienia treści; proponowane 10-minute plays traktują zarówno o problemach uniwersalnych takich jak: miłość, śmierć, dojrzewanie, jak i tych, które charakterystyczne są dla kultury współczesnej: nowe modele relacji interpersonalnych, presja konsumeryzmu, definiowanie własnej tożsamości w świecie globalnej wioski.

Strona przedmiotu
4024-SFEIDC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This practical course provides students with the essential soft skills for career success in a competitive job market in diverse cultural contexts. The course offers the opportunity to master the students’ employability skills alongside their English language skills, including vocabulary practice, pronunciation, discussion strategies, speaking, listening, reading, and note-taking. The course is aimed at exploring employability skills across such modules as verbal and nonverbal intercultural communication, branding, teamwork, leadership, social responsibility, critical thinking, self-management, etc.

Strona przedmiotu
4024-TWSWIJP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów wschodniosłowiańskich wszystkich wydziałów UW, którzy mówią już po polsku, ale pragną lepiej opanować polską wymowę i intonację, pozbyć się typowych błędów fonetycznych wynikających z interferencji międzyjęzykowej z języków wschodniosłowiańskich (białoruski, rosyjski, ukraiński) i ich dialektów oraz poprawić emisję głosu.

Dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach i trening artykulacyjny słuchacze będą uwrażliwieni na popełniane przez siebie i innych mówców błędy w wymowie, będą samodzielnie podejmować próby pokonania trudności fonetycznych i intonacyjnych oraz nauczą się dokonywania autokorekty, jak i korygowania błędów w wymowie innych osób. W sposób świadomy będą mogli kontrolować użycie języka polskiego, co jest warunkiem sprawnej komunikacji interpersonalnej.

Strona przedmiotu
4024-PSiE-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A semester-long course of public speaking in English

Strona przedmiotu
4024-SNS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

rozwinięcie umiejętności umożliwiających skuteczniejsze posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie C1 podczas kontaktów z użytkownikami j.rosyjskiego, przygotowanie do korzystania z literatury rosyjskojęzycznej.

Strona przedmiotu
4024-SzD-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A practical communication course in the area of debating focused on presenting and practicing language in context. In this course, students will learn how to argue in English by participating in formal, academic debates.

Strona przedmiotu
4024-WKR-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• rozszerzenie wiedzy na temat rosyjskiej sztuki filmowej XX w.

• przygotowanie do percepcji, interpretacji i krytycznej analizy filmów rosyjskich

• rozwinięcieumiejętności umożliwiających skuteczniejsze posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie B2+ podczas kontaktów z użytkownikami j.rosyjskiego

Strona przedmiotu
4024-ZDR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

rozwinięcie umiejętności umożliwiających skuteczniejsze posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie B2+ podczas kontaktów z użytkownikami j.rosyjskiego, przygotowanie do korzystania z literatury rosyjskojęzycznej

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)