Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3007-N1A2DW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów/-ek do nauczania języka polskiego z uwzględnieniem istotnych elementów edukacji medialnej. Wykorzystane zostaną teksty kultury z rozmaitych dziedzin, słuchacze/-czki kursu będą mieć możliwość zapoznania się z metodami kształcenia wykorzystującymi współczesne multimedia. W trakcie zajęć stosowane będą narzędzia pracy przydatne zarówno do kształcenia stacjonarnego, jak i zdalnego.

Strona przedmiotu
3007-N1A2LM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia będą poświęcone lekturze tekstów adresowanych do dzieci i młodzieży, zarówno utworów należących do kanonu, jak i najnowszych. Celem zajęć jest ukazanie literatury dla dzieci i młodzieży w szerokiej perspektywie – kulturoznawczej, psychologicznej i literaturoznawczej, z uwzględnieniem miejsca tekstów dla młodych czytelników w historii literatury, genologii tych tekstów i ich związków z kulturą popularną.

Strona przedmiotu
3007-N1A2MU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi metod nauczania i strategii uczenia się, obejmującymi m.in.: uwarunkowania procesów pamięciowych; rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego dziecka, w tym rozwoju sprawności językowych; metody i strategie kształcenia polonistycznego dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (np. osób z dysleksją, uczniów zdolnych).

Strona przedmiotu
3007-N1A2MJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego w szkole podstawowej; rozwijają

umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i

pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Strona przedmiotu
3007-N1A2ML brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia literacko-kulturowego w szkole podstawowej; rozwijają umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej. Ponadto zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii multimedialnych w pracy na lekcji oraz w warsztacie nauczyciela polonisty.

Strona przedmiotu
2300-PED-PN-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą w szkole. Omawiane treści odwołują do podstawy naukowej i formalno-prawnej pedagogiki, niezbędnej do rzetelnej analizy własnej pracy. Stanowią punkt wyjścia do ćwiczeń i praktyk dla przyszłych nauczycieli.

Strona przedmiotu
3007-N1A2PR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z dwóch części: pierwsze cztery spotkania dotyczą programów nauczania oraz podręczników polonistycznych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej po ostatniej reformie, kolejne trzy zajęcia poświęcone są podstawom prawa oświatowego, które powinien znać nauczyciel zatrudniony we współczesnej szkole.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z zatwierdzonymi przez MEN programami i podręcznikami polonistycznymi dla nowej szkoły podstawowej, a także najważniejszymi elementami aktualnego prawa oświatowego. Istotną część zajęć stanowi przegląd wybranych programów i podręczników dla II etapu edukacji uzupełniony praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi realizacji programu nauczania oraz pracy z podręcznikiem w sytuacji lekcyjnej.

Strona przedmiotu
3007-N1A2PG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi.

Strona przedmiotu
2500-PED-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)