Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Historii II stopnia, Teoria badań historycznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Historii II stopnia, Teoria badań historycznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2900-MK3-AEK-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą elementów teorii antropologicznej oraz jej zastosowania do analizy źródeł etnograficznych i historycznych z uwzględnieniem różnych punktów widzenia i kierunków badawczych. Antropologia ekonomiczna zajmuje się przede wszystkim społecznymi instytucjami i zachowaniami ekonomicznymi, choć jej rozważania sięgają często obszarów badawczych będących domeną innych gałęzi antropologii kultury i społecznej (ekologii, techniki, kultury i struktur społecznych).

Strona przedmiotu
2900-MK3-SA-TA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: teoria archiwalna – przedmiot i metody badania, terminologia, problemy stosowania pojęcia zespołu archiwalnego i zasad proweniencji i pertynencji terytorytorialnej, teorie gromadzenia archiwaliów, archiwum historyczne jako instytucja, modele organizacji archiwów historycznych, sieć archiwów w Polsce, problemy klasyfikacji archiwów, teorie dostępu i udostępniania archiwaliów w archiwum historycznym, formuła archiwum otwartego, archiwa historyczne w przestrzeni publicznej, archiwum historyczne a społeczeństwo nowoczesne, archiwum w sieci instytucji dziedzictwa kulturowego, zasób archiwalny jako składnik dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
2900-MK3-DPN-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-M-K3-HH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę badań subdyscypliny nauki historycznej, jaką jest historia historiografii. Subdyscypliny, która zajmuje się… historią nauki historycznej.

Celem zajęć przybliżenie studentom zasadniczych nurtów nauki historycznej od schyłku XVIII do XX wieku z uwzględnieniem zasadniczych problemów podejmowanych przez badaczy w kolejnych okresach, wskazaniem oddziaływania na refleksję historyków myśli filozoficznej, a także czynników „pozanaukowych”, jak np. sytuacja polityczna.

Przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia

Strona przedmiotu
2900-MK3-HPINT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizę tych badań pod kątem teoretycznych ram, metod, sposobów argumentacji, wreszcie refleksji na temat warsztatu historycznego i sposobów korzystania z dorobku historiograficznego. Sposoby konceptualizacji przeszłości, historii i historiografii w projektach badawczych, artystycznych i kulturze popularnej będą punktem wyjścia do określenia miejsca i roli badań historycznych we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
2900-MK3-HHNS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone rozumieniu interdyscyplinarności w kontekście badań nad wybranymi aspektami historii XIX w. i zastosowaniom podejścia interdyscyplinarnego w praktyce badawczej.

Studia stacjonarne II stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 90 godzin przygotowanie do zajęć).

Strona przedmiotu
2900-MK3-IPPRZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-MRDW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponuję zajęcia o nieco „płynnym” charakterze: poza niewielką pulą podstawowych tekstów, uczestnicy według woli, zainteresowania i czasu, jakim dysponują, sami wybiorą zakres lektury oraz ewentualne inne pozycje.

Strona przedmiotu
2900-MK3-MHFB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides an introduction to various historiographical practices such as micro-history, history from below, and Altagsgeschichte which focus on the agency of the oppressed, colonized, and subaltern. The course will cover both classical texts and current debates within the field of micro-history and related practices.

Strona przedmiotu
2900-MK3-MHKR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-SPH-MPRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-POLHI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-SPH-SFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje archiwów – w tym ich rola w społeczeństwie oraz otwartość na współpracę z różnorodnymi pomiotami – w ostatnich latach uległy, i wciąż ulegają, ważnym przemianom. W Polsce istnieje wiele rodzajów archiwów: państwowe (w tym centralne), społeczne, zakładowe. Podczas zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jakie funkcje i w jaki sposób pełnią współczesne archiwa? Co jeszcze, poza samym gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów, mogą one zaoferować swoim użytkownikom? Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak może wyglądać rola archiwów w nowoczesnym, cyfrowym świecie, gdzie dostęp do informacji odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa, oraz jak mogą one popularyzować swoje zasoby. Przyjrzymy się również fenomenowi ruchu archiwów społecznych. W trakcie wizyt studyjnych odwiedzimy wybrane archiwa – zarówno państwowe, jak i te społeczne oraz prowadzone przez instytucje kultury w Warszawie - by poznać metody ich pracy, wyzwania z jakimi się konfrontują.

Strona przedmiotu
2900-MK3-TPAZH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć dyskusji poddane zostanie pojęcie źródła historycznego oraz jego rozumienie w polskiej nauce historycznej, poczynając od momentu ukonstytuowania się nowoczesnego warsztatu badawczego historyka w Polsce (Lelewel) po czasy współczesne. Celem zajęć jest odpowiedź na pytanie, czym jest źródło historyczne w tzw. „klasycznej” historiografii oraz czy w ramach tzw. „nieklasycznej” historiografii źródło historyczne jest traktowane jako podstawa metody naukowej w historii, czy też neguje się jego rolę i klasycznych metod historycznych jako podstawę fałszywych roszczeń historyków do prawdy historycznej.

Strona przedmiotu
2900-MK3-TPENW-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-SPH-WRAD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nauka podstaw dziennikarstwa radiowego w kontekście popularyzacji nauki. Część teoretyczna umożliwia poznanie i krótkie omówienie wybranych gatunków radiowych (np. relacja, wywiad, rozmowa w studiu, felieton) Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym.

Strona przedmiotu
2900-MK3-MBHNW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)