Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2900-MK4-HC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pomyślane są jako przegląd podstawowych kierunków historii cyfrowej. Ich celem jest zaznajomienie uczestników i uczestniczek z najbardziej aktualnymi trendami w wykorzystywaniu metod i narzędzi cyfrowych jako wsparcia badań historycznych i komunikacji naukowej w nauce historycznej. Zaproponowane tematy i lektury mają być inspiracją do dalszych, samodzielnych poszukiwań, dostosowanych już do zainteresowań badawczych studentów i studentek. Każdy uczestnik i uczestniczka kursu zrealizuje także prosty projekt polegający na przygotowaniu semantycznej transkrypcji cyfrowej wybranego źródła historycznego.

Strona przedmiotu
2900-MK4-KJP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w jego warstwie gramatycznej i leksykalnej oraz zapoznaniu studenta z najtrudniejszymi problemami polskiej ortografii i interpunkcji, wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich oceny.

Strona przedmiotu
2900-MK4-EMGP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten koncentruje się na lekturze poszczególnych tekstów historiograficznych przez pryzmat ich gatunkowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie narracyjności i retoryczności pisarstwa historycznego. Oprócz rozważań teoretycznych nad samym pojęciem gatunku istotną część zajęć stanowi namysł nad konkretnymi realizacjami wzorców gatunkowych zarówno dawnych (epos historyczny, kronika, pisarstwo hagiograficzne), jak i współczesnych (esej, reportaż, historie rodzinne) oraz ich obecność w rozmaitych dyskursach – politycznym, medialnym oraz naukowym.

Strona przedmiotu
2900-LMK4-RETPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter konwersacyjno-warsztatowy. Studenci poznają założenia retoryki jako sztuki tworzenia przekonań o sobie i o świecie. Biorą udział w warsztatach debat, uczą się argumentacji w działaniu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter częściowo teoretyczny, częściowo analityczny i warsztatowy.

Część teoretyczna warsztatów dotyczy:

koncepcji retoryki (od starożytności po współczesność), definicji retoryki, jej miejsca wśród innych dyscyplin naukowych, systemu retoryki (sztuki wynalezienia, sztuki kompozycji, sztuki wysłowienia, sztuki prezentacji), wielkich mistrzów słowa; argumentacji w debacie.

Strona przedmiotu
2900-LMK4-TPWP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu uczestników z zasadami i technikami prezentacji mającymi na celu przejrzyste prezentowanie różnych treści oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści. Kluczowe elementy zajęć dotyczą takich zagadnień, jak analizowanie odbiorców, przygotowanie prezentacji, przygotowanie osobiste prezentera oraz prowadzenie prezentacji i stosowanie określonych technik prezentacyjnych z uwzględnieniem charakterystyki naukowego środowiska.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)