Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2900-MK4-HC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pomyślane są jako przegląd podstawowych kierunków historii cyfrowej. Ich celem jest zaznajomienie uczestników i uczestniczek z najbardziej aktualnymi trendami w wykorzystywaniu metod i narzędzi cyfrowych jako wsparcia badań historycznych i komunikacji naukowej w nauce historycznej. Zaproponowane tematy i lektury mają być inspiracją do dalszych, samodzielnych poszukiwań, dostosowanych już do zainteresowań badawczych studentów i studentek. Każdy uczestnik i uczestniczka kursu zrealizuje także prosty projekt polegający na przygotowaniu semantycznej transkrypcji cyfrowej wybranego źródła historycznego.

Strona przedmiotu
2900-MK4-KJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w jego warstwie gramatycznej i leksykalnej oraz zapoznaniu studenta z najtrudniejszymi problemami polskiej ortografii i interpunkcji, wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich oceny.

Strona przedmiotu
2900-MK4-EMGP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten koncentruje się na lekturze poszczególnych tekstów historiograficznych przez pryzmat ich gatunkowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie narracyjności i retoryczności pisarstwa historycznego. Oprócz rozważań teoretycznych nad samym pojęciem gatunku istotną część zajęć stanowi namysł nad konkretnymi realizacjami wzorców gatunkowych zarówno dawnych (epos historyczny, kronika, pisarstwo hagiograficzne), jak i współczesnych (esej, reportaż, historie rodzinne) oraz ich obecność w rozmaitych dyskursach – politycznym, medialnym oraz naukowym.

Strona przedmiotu
2900-LMK4-RET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe. Minimum teorii, maksimum praktyki. Uczestnicy ćwiczą oddech, dykcję, głos. Poznają założenia współczesnych systemów komunikacją społecznej oraz antycznej retoryki. Wykorzystują je do tworzenia wystąpień na różne tematy, dowolnie wybrane lub wskazane przez wykładowcę. Po wystąpieniu - ocena, analiza, korekta.

Strona przedmiotu
2900-LMK4-RETPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter konwersacyjno-warsztatowy. Studenci poznają założenia retoryki jako sztuki tworzenia przekonań o sobie i o świecie. Biorą udział w warsztatach debat, uczą się argumentacji w działaniu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter częściowo teoretyczny, częściowo analityczny i warsztatowy.

Część teoretyczna warsztatów dotyczy:

koncepcji retoryki (od starożytności po współczesność), definicji retoryki, jej miejsca wśród innych dyscyplin naukowych, systemu retoryki (sztuki wynalezienia, sztuki kompozycji, sztuki wysłowienia, sztuki prezentacji), wielkich mistrzów słowa; argumentacji w debacie.

Strona przedmiotu
2900-MK4-RET-ANG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LMK4-TPWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu uczestników z zasadami i technikami prezentacji mającymi na celu przejrzyste prezentowanie różnych treści oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści. Kluczowe elementy zajęć dotyczą takich zagadnień, jak analizowanie odbiorców, przygotowanie prezentacji, przygotowanie osobiste prezentera oraz prowadzenie prezentacji i stosowanie określonych technik prezentacyjnych z uwzględnieniem charakterystyki naukowego środowiska.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)