Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2900-MK2-SPA-EZH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-EG-FL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są podstawy epigrafiki greckiej, jednej z najważniejszych nauk pomocniczych historii starożytnej. Kurs ma przygotować uczestników do samodzielnego posługiwania się inskrypcjami greckimi jako ważną kategorią świadectw pisma, języka i źródeł historycznych. W trakcie zajęć omówione zostaną wszystkie podstawowe kategorie inskrypcji greckich od epoki archaicznej po epokę rzymską (do III w. n.e. włącznie), historia pisma greckiego w tym okresie, metody pracy wydawcy tekstów epigraficznych, historia badań nad inskrypcjami greckimi i ewolucja metod badawczych, znaczenie inskrypcji dla filologii i dla rekonstrukcji historycznej.

Strona przedmiotu
2900-MK2-FFWH-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są aspektom metodologicznym analizy źródeł fikcji filmowej w warsztacie historyka Podstawą analizy będą przede wszystkim same źródła filmowe (głównie film fabularny). Jako podstawę teoretyczną przyjmiemy kilka wybranych prac z zakresu metodologii źródeł tego typu.

Strona przedmiotu
2900-MK2-FOTMH-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter ogólnego wprowadzenia do historii fotografii, rozmaitych jej uwikłań społecznych i politycznych oraz jej związku z historią cywilizacji.

Strona przedmiotu
2900-MK2-HWZH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-HM/L-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-HMWB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-HEK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-IZXX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-PPCiP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium należy do grupy zajęć doskonalących kompetencje źródłoznawcze. Stąd głównym jego celem jest pokazanie katalogu możliwości badawczych jakie stwarza historykowi prasa. Będziemy przyglądać się wybranym tytułom prasowym (i wybranym ich fragmentom) w okresie, gdy prasa zachodnioeuropejska i amerykańska stawała się środkiem masowego przekazu, do czego prasa polskojęzyczna wydawana w poszczególnych zaborach dopiero aspirowała. Zastanowimy się w jaki sposób wykorzystywać możemy prasę w badaniach nad historią społeczną, szczególnie nad praktyką życia społecznego.

Strona przedmiotu
2900-MK2-MIWBH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia otwiera przedstawienie typów źródeł nadających się do analizy liczbowej (w tym źródeł do badań demograficznych). Głównym ich elementem jest omówienie metod używanych w badaniach ilościowych: analizy struktury, związku cech, dynamiki oraz wybranych zagadnień statystyki matematycznej.

Dodatkowo podczas zajęć omawiane są przykłady zastosowań metod ilościowych do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.

Przedmiot do wyboru, z grupy: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych – 1 ECTS, 60 godz. przygotowania do zajęć – 2 ECTS, 30 godz. przygotowania do testu – 1 ECTS).

Strona przedmiotu
2900-MK2-NCWM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu zróżnicowanych zasobów cyfrowych niezbędnych w pracy mediewisty (np. kolekcje zdigitalizowanych źródeł i edycji cyfrowych, narzędzia pomocnicze NPH średniowiecza itp.) oraz przeglądowi wybranych narzędzi badawczych, wspierających pracę mediewisty.

Strona przedmiotu
2900-MK2-OWKZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-REEDZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-PŁ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności samodzielnego, poprawnego odczytywania rękopisów łacińsko i polskojęzycznych (na poziomie podstawowym) w zakresie chronologicznym od średniowiecza po XX w.

Strona przedmiotu
2900-MK2-PBRBA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-HAMC-LANGHEB1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Over the span of the course, students will have increasing opportunities to practice putting these skills to use for the purposes of reading and translating from the Hebrew Bible. These translation tools can be applied for homiletical exegesis, scholarly pursuit, and the gaining of a deeper understanding of and access to Scripture.

Strona przedmiotu
2900-HAMC-LANGGR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-HAMC-LANGLAT1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-RMXIX brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-RŚRZH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są rękopisom średniowiecznym jako zabytkom kultury i źródłom do dziejów średniowiecza. Omawiane są na nich zagadnienia z zakresu nauk pomocniczych średniowiecza, w szczególności kodykologii i paleografii, a także źródłoznawstwa. Student zapoznaje się z podstawami teoretycznymi pracy ze źródłem rękopiśmiennym, a następnie wiedzę tę stosuje w praktyce do analizy oryginalnych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów BUW. Część zajęć odbywa się w Gabinecie Rękopisów BUW.

Strona przedmiotu
2900-MK2-TRGREC/L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-TRGREC/Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-TRANLAC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-TRLSN/L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza problemów gramatycznych i semantycznych tekstów łacińskich średniowiecza i wczesnej nowożytności. Ćwiczenia w zakresie translacji i interpretacji tekstów źródłowych.

Strona przedmiotu
2900-MK2-ZDNE-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-ŹBHM-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oprócz źródeł archiwalnych historycy wykorzystują przy badaniach nad dziejami miast źródła materialne (archeologia), ikonograficzne, kartograficzne, demograficzne i kulturowe, urbanistykę i architekturę miast. Dotyczy to badaczy wszystkich epok. Niniejsze konwersatorium poświęcone jest źródłom do historii kształtowania się nowoczesnych miast w XIX stuleciu

Strona przedmiotu
2900-MK2-ZBSKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-ZDM-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-ZDUIK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyką zajęć są wybrane zagadnienia z historii Ukrainy i Kozaczyzny XVI-XVII wiek. A ich celem jest doskonalenie umiejętności badacza epoki nowożytnej w zakresie pracy z różnymi typami źródeł.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)