Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 4 rok 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BD-DZIENNE II STOPNIA - semestr 4 rok 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
2700-M-ZBD-D4ZSBI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z narzędziami umożliwiającymi organizację i udostępnianie informacji o dokumentach gromadzonymi w bibliotekach oraz archiwach. Szczególna uwaga zostanie skierowana w kierunku zintegrowanych systemów bibliotecznych, systemów informacji archiwalnej, systemów typu discovery i delivery, link solverów, pełnotekstowych baz bibliograficznych i innych baz danych, bibliotek, repozytoriów cyfrowych itp.

Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4SIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ) i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć poznają narzędzie Comarch ERP Optima jako przykładowy zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem.

Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4SEMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4SABD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4PRAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4EKIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Ekonomia Informacji koncentruje się na badaniu ekonomicznych aspektów informacji w społeczeństwie. Studenci poznają definicje i teorie ekonomii informacji, a także omawiane są zagadnienia takie jak asymetria informacji, ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji oraz wpływ cyfryzacji na gospodarkę. Kurs obejmuje również tematy związane z analizą danych, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, modele biznesowe w gospodarce informacyjnej, big data, Internetem rzeczy, technologią blockchain oraz marketingiem i handlem elektronicznym w erze mediów cyfrowych. Studenci zdobywają wiedzę na temat roli informacji i technologii w współczesnej gospodarce oraz ich wpływu na społeczeństwo.

Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4CSR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw jest wdrażanie w strategię firmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z jej elementów jest otwarte informowanie społeczeństwa, pracowników, lokalnych społeczności o działaniach przedsiębiorstwa, poprzez publikowanie raportów niefinansowych. Prezentowanie praktyk CSR jest niezwykle istotne w zakresie integracji czynników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w codziennej działalności biznesowej.

Strona przedmiotu
2700-M-ZBD-D4BETE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)