Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2700-M-API-D2AIIM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami dot. modelowania współczesnych przestrzeni miejskich. Omówione zostaną takie podejścia jak smart city, creative city, resilient city, digital city. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązania wspierające współpracę różnych grup interesariuszy w kreowaniu rozwiązań na potrzeby miejskie oraz konkretnych rozwiązań technologicznych wdrażanych w miastach. W ramach zajęć studenci poznają terminologię specjalistyczną w j. angielskim, właściwą dla przedmiotu.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2EPPAI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapewnienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i behawioralnej, która umożliwia rozumienie zachowania użytkowników serwisów i aplikacji informacyjnych oraz czynników wpływających na to, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z interfejsem usług cyfrowych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2EBD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D2EKUI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do etyki komunikowania oraz etyki informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania w internecie. W ramach przedmiotu omawiane będą problemy i dylematy etyczne związane ze świadczeniem usług informacyjnych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2IKM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pobudzenie krytycznej i popartej wiedzą refleksji nad rozumieniem wpływu zasad społecznych, religii i polityki na zachowania informacyjne i komunikacyjne. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą jakie odzwierciedlenie w życiu codziennym mają narzucone normy religijne, społeczne, kulturowe i polityczne.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2KIMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy i identyfikacji kompetencji informacyjnych pracowników różnego typu organizacji oraz z metodami organizacji szkoleń w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2KA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D2OSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D2PPAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania aplikacji mobilnych. Nacisk zostanie położony na metodologię pracy projektowej. Studenci zapoznają się także z wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu aplikacji mobilnych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2SM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D2SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt kursu na platformie moodle.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D2SOW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D2UE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie koncepcji projektowania zorientowanego na użytkownika (User Experience, UX), metod i technik projektowania, doświadczeń użytkownika oraz stosowania badań na różnych etapach projektu. Treści programowe obejmują zarówno badanie użytkowników jak i elementy projektowania prototypów interfejsów graficznych serwisów internetowych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)