Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024L
2700-L-DM-D2ETDZ-DZI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi problemami etycznymi wynikającymi z wykonywania zawodu dziennikarza. Podstawowym kryterium doboru tych problemów jest ich późniejsze wykorzystanie w praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach analizy:

- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra i zła, a także na omówieniu podstawowych standardów i zasad (takich jak wolność, prawda, uczciwość), które mają uświadomić studentom, że cała filozofia dziennikarstwa ma jednoznacznie etyczne podłoże

- na założeniach praktycznych czyli na analizie orzeczeń, oświadczeń organów samokontroli działających w środowisku dziennikarskim (Rada Etyki Mediów, sądy koleżeńskie działające przy stowarzyszeniach dziennikarskich) jak również na studium kazusów, naruszeń standardów etycznych i analizie medioznawczo-etycznej dziennikarskiej rzetelności

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2FILO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofia świata nowoczesnego

1 Źródła życia nowoczesnego: oświecenie.

2 Filozofia społeczna oświecenia.

3 Romantyzm przeciwko oświeceniu: nowoczesna nienowoczesność

4 Romantyzm: Hegel i Schopenhauer.

5 Marks i marksizm

6 Modernizm: wielkie idee modernizmu

7 Filozofia Nietzschego

8 Wielkie narracje antropologiczne modernizmu: S. Freud i psychoanaliza

9 Wielkie narracje antropologiczne modernizmu: egzystencjalizm.

10 Wielkie narracje antropologiczne modernizmu: Szkoła Frankfurcka

11 Postmodernizm: era wielkich końców. Strukturalizm i poststrukturalizm

12 Postmodernizm: J. Derrida i P. Sloterdijk

13 Filozofia feminizmu i jej źródła

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2MAKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria pieniądza.

Strona przedmiotu
2700-L-LM-D2PRPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 28 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest:

1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations .

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2PRPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 22 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest:

1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations .

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2SOME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)