Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Wydawnicza i Księgarstwo (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polityka Wydawnicza i Księgarstwo
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
2700-AB-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-BLW-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami, wedle których winna być tworzona oferta wydawnictwa. Istotne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu literackiego, merytorycznego i estetycznego publikacji. Podkreśla się troskę o spójny przekaz na temat profilu oficyny, płynący do publiczności, mediów i uczestników rynku.

Strona przedmiotu
2700-EBW-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują tematykę zagrożeń, jakie legalnej publikacji dystrybucji książek w sieci niesie środowisko cyfrowe obejmujące zwłaszcza: - nieautoryzowaną przez właścicieli autorskich praw majątkowych dystrybucję publikacji w sieci Internet (piractwo) oraz - kradzież własności intelektualnej (plagiat) i wyłudzanie danych z wykorzystaniem tytułów i danych publikacji.

Strona przedmiotu
2700-KP-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyjaśniają podstawowe zagadnienia z prawa, jego źródeł, najważniejszych pojęć i definicji przydatnych w praktyce działalności gospodarczej na rynku wydawniczo-księgarskim. Słuchacze zapoznają się także z procesami powstawania i handlu książką na tle obowiązującego prawa.

Strona przedmiotu
2700-MWK-A-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słuchacze zapoznają się z podstawami marketingu wydawniczo-księgarskiego. Zajęcia ukazują, jak publikować książki, które odpowiadają potrzebom nabywców.

Strona przedmiotu
2700-MB-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka funkcjonowania mediów branżowych. Przegląd najważniejszych tytułów dotyczących rynku książki. Wykorzystanie mediów branżowych w pracy księgarskiej i wydawniczej.

Strona przedmiotu
2700-PPRK-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reprezentowana jest ogólna sytuacja na polskim rynku książki – najważniejsze zagadnienia natury ekonomicznej,, jak też społecznej oraz technologicznej. Omawia się sytuację największych firm wydawniczych i dystrybucyjnych, a także sytuację w poszczególnych segmentach rynku. Podkreśla się dynamikę zachodzących przemian.

Strona przedmiotu
2700-PA-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zjęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z praktyką działania prawa autorskiego w kwestiach wydawniczych. Omawiane są m.in. problemy umów wydawniczych, praw zależnych i dozwolonego użytku.

Strona przedmiotu
2700-PE-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają słuchaczy z podstawowymi problemami użytkowej sztuki książki. Ukazane są najważniejsze kwestie typograficzne. Podkreśla się znaczenie odpowiedniego potraktowania zagadnień związanych z estetyką i stosownego doboru środków technicznych do charakteru merytorycznego utworu.

Strona przedmiotu
2700-EB-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-PH-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnia się pojęcie dystrybucji, charakteryzuje różne jej modele. Zajęcia prezentują działalność firm prowadzących handel hurtowy oraz inne aspekty dystrybucji książek.

Strona przedmiotu
2700-PKP-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza sytuacji w sektorze wydawniczo-księgarskim na tle ogólnych tendencji występujących na rynku książki.

Strona przedmiotu
2700-PW-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami produkcji w działalności wydawniczej. Prezentowane są różne możliwości doboru środków technicznych zgodnych z najnowszymi możliwościami w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2700-PKS-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-RMS-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują sytuacje typowe i nietypowe we wzajemnych relacjach wydawnictw oraz księgarzy i dystrybutorów. Podkreśla się znaczenie obustronnej rzetelności ekonomicznej i merytorycznej.

Strona przedmiotu
2700-RKP-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza aktualnej sytuacji w sektorze wydawniczo-księgarskim, tendencji stałych i zmiennych tła międzynarodowego oraz kontekstów społeczno-politycznych, cywilizacyjnych i technologicznych. Ukazanie działalności najważniejszych podmiotów gospodarczych i organizacji branżowych.

Strona przedmiotu
2700-SEG-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka funkcjonowania poszczególnych segmentów polskiego rynku książki. Ukazanie ich specyfiki oraz poszukiwanie „wspólnego mianownika”.

Strona przedmiotu
2700-SPA-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują nowe tendencje w dziedzinie obrotu prawami autorskimi w „globalnej wiosce wydawniczej” – między innymi nowe role scouta i agenta. Ukazane są mechanizmy pozyskiwania bestsellerów i potencjalnych bestsellerów, a także możliwości sprzedaży autorskich praw majątkowych do utworów wydanych w Polsce.

Strona przedmiotu
2700-TK-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka funkcjonowania targów krajowych i międzynarowoych w wielu branżach.

Zjawisko targów książki, kiermaszów oraz festiwali literackich.

Omówienie najważniejszych imprez targowych krajowych i międzynarodowych.

Korzyści udziału w targach dla wydawców i księgarzy.

Strona przedmiotu
2700-PK-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są tendencje na światowym rynku książki oraz sytuacja w krajach pod tym względem najważniejszych. Uwzględnia się przy tym trendy znamienne dla całej globalnej wioski edytorskiej, jak również specyfikę niektórych państw, regionów i obszarów językowych.

Strona przedmiotu
2700-PR-A-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kształtowania przyjaznego wizerunku firmy wydawniczej. Omawiane są problemy zarówno relacji oficyna – publiczność, jak też te dotyczące postrzegania wydawnictwa przez autorów oraz branżę książkową.

Strona przedmiotu
2700-ZR-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowana jest problematyka zarządzania redakcją w nowoczesnym wydawnictwie. Omawia się decyzje dotyczące prowadzenia projektu książkowego od jego pierwotnej koncepcji po wdrożenie do procesu produkcyjnego.

Strona przedmiotu
2700-ZW-PSPWK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z kwestiami dotyczącymi prowadzenia firmy wydawniczej. Prezentuje się całokształt działań, które zapewnić mają rentowność przedsięwzięcia. Rozważa się przede wszytskim kwestię ekonomicznej zasadności inwestowania oraz różne strategie zarządzania kryzysem.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)