Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2700-M-PW-Z2BC1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytelnictwo jako interdyscyplinarne pole badawcze. Metody i techniki badań czytelniczych. Podstawowe badania jakościowe czytelnictwa - zogniskowany wywiad grupowy (FDI), wywiady indywidualne, w tym przede wszystkim pogłębiony wywiad indywidualny (IDI), dzienniczki czytelnicze. Przykłady badań czytelniczych. Realizacja projektu badawczego dotyczącego wybranego aspektu czytelnictwa.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2KPRW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2MC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania mediów cyfrowych w kontekście współczesnego rynku książki i powiązanych z jego funkcjonowaniem procesów społecznych.

Blok: Nowe media – podejście technosceptyczne

Nowe media najczęściej opisywane są w perspektywie potencjalnych korzyści dla użytkowników i możliwości rozwoju społeczeństwa. Na zajęciach spojrzymy na media z drugiej strony - technosceptycznej, przypatrując się potencjalnym zagrożeniom i szkodom, jednocześnie zastanawiając się, jak można im przeciwdziałać.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2ORT2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2PB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

- marketing a zachowania konsumenckie,

- segmentacja rynku,

- reakcje konsumentów na cenę,

- spostrzeganie i sensoryka bodźców marketingowych,

- uczenie się w zachowaniach konsumenckich,

- pamięć w zachowaniach konsumenckich,

- motywacje i emocje w zachowaniach konsumenckich,

- postawy konsumenckie,

- strategie obrony przed nieuczciwą konkurencją,

- reguły i techniki wpływu społecznego,

- zasady konstruowania reklam,

- skuteczność reklamy,

- tworzenie skutecznego przekazu reklamowego,

- wykorzystanie mediów w biznesie - aspekty psychologiczne.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2PZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

GŁÓWNYMI TEMATAMI PRAKTYKI SĄ:

1. rozwiązywanie problemów związanych z działalnością firm wydawniczych, księgarskich i innych działających na rynku książki;

2. realizacja różnorodnych zadań intelektualnych, technicznych czy projektowych typowych dla branży wydawniczo-księgarskiej.

3. wykorzystanie wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów oraz sprawdzenie poziomu przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy,

4. praca indywidualna i grupowa (przyjmowanie różnych ról i funkcji) pracownika rynku książki;

5. nawiązywanie kontaktów zawodowych;

6. stosowanie dobrych praktyk;

7. angażowanie się w działalność na rzecz branży wydawniczo-księgarskiej oraz propagowania czytelnictwa.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2RKWKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są momentom przełomowym w oddziaływaniu społecznym książki na przestrzeni dziejów

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2TKSOK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi współczesnymi teoriami socjologicznymi i filozoficznymi opisującymi globalne i regionalne zjawiska kształtujące współczesne obiegi kultury. Następnie w ich kontekście podejmą refleksję nad przyczynami, przebiegiem i konsekwencjami tych zjawisk.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2WK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy bycie księgarką/księgarzem to misja czy zawód? Co to są księgarnie kameralne i czym różnią się od księgarni sieciowych? Na czym zbudować sukces księgarni i jak nią na co dzień zarządzać? W trakcie zajęć postaramy się wspólnie i z udziałem gości odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z2WT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy i umiejętności dot. składu tekstu i przygotowania publikacji do druku przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Adobe InDesign CS6.

Poziom zajęć jest dostosowywany do wyjściowej wiedzy i umiejętności studentów.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)