Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2700-M-PW-Z1ATF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone pogłębieniu wiedzy na temat typografii współczesnej, szczególnie typografii funkcjonalnej, projektowania i zasad tworzenia estetycznych i funkcjonalnych publikacji oraz edytorskiego wyposażenia książki.

Student otrzyma aktualistyczną ocenę końcową na podstawie egzaminu ustnego lub pisemnego obejmującego wiedzę zdobytą przez niego w trakcie zajęć.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1KWF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony teoretyczno-praktycznym zagadnieniom kreowania wizerunku przedsiębiorstwa z punktu widzenia public relations.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1ORT1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PNKSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na calu zapoznanie studentów ze specyfiką dyscypliny naukowej nauk o komunikacji społecznej i mediach, w ramach której prowadzony jest kierunek studiów.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PPPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z polonikami poza granicami Polski znajdującymi się w zbiorach polonijnych archiwów i bibliotek oraz historią tych instytucji. Tematyka zajęć będzie urozmaicona kontekstem historycznym środowisk polonijnych na całym świecie oraz analizą źródeł. Na zajęciach ukazany zostanie wkład piśmiennictwa polskiego w publicystykę wybranych państw starego i nowego kontynentu.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą podstawowych zagadnień charakterystycznych dla polskiego systemu książki na przestrzeni XX i XXI w.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia programowe koncentrują się wokół fundamentalnych wartości obrazowania. Wykonywane zadania pomagają zrozumieć na czym polega proces syntezy formy obrazu od etapu pogłębionej obserwacji, poprzez edycję, aż po efekt finalny.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PRW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest ukazanie najważniejszych czynników, które ukształtowały współczesny rynek książki w Polsce od początku przemian ustrojowych w 1989 r. do dziś.

Ćwiczenia dotyczą zagadnień współczesnego rynku wydawniczo- księgarskiego w Polsce. W ich trakcie omawia się również podstawowe komponenty rynku książki i sposoby ich funkcjonowania.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PB1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Projekt - 7.5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt reedycji wybranych druków z XVI-XVIII w.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PB2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Projekt - 7.5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia maja na celu przyswojenie przez studenta umiejętności przeprowadzenia podstawowych badań marketingowych związanych z rozpoznaniem rynku książki

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1PB3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Projekt - 7.5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodologią badań społecznych i możliwościami wykorzystania wybranych metod badawczych w praktyce biznesowej.

Strona przedmiotu
2700-M-PW-Z1TPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polska tożsamość typograficzna - od czasów powojennych po współczesność. Poszczególne obszary - typografia uliczna, książkowa, reklamowa. Czas do 1989, TypoPolo, współczesność. Rola typografii w przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)