Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LM-ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: LM-ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2700-M-LM-Z3MULT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych w zakresie komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, filmowych, graficznych i dźwiękowych) w Internecie. Przygotowanie własnej strony lub serwisu online.

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3NOME
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów (w szczególności: portale społecznościowe, wideo internetowe wraz z elementami aktywnymi, wirtualizacja)

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3NOPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 18 godzin
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania przedsiębiorstwem medialnym oraz sposobami prowadzenia badań w tym obszarze.

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3OPDZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z funkcjonalnością systemów, które mogą być wykorzystywane do zarządzania przedsiębiorstwem oraz kluczowymi procesami w

działalności organizacji wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć poznają kluczowe funkcjonalności programów: Microsoft Word; Microsoft Excel; ProjectLibre - Project Management; Adonis (Pakiet BPM - Business Process Management)

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3SEMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium dyplomowe - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie pracy magisterskiej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Zostaną oni zaznajomieni następującymi kwestami:

• aspekty merytoryczne;

• aspekty formalne (redakcyjne);

• aspekty metodologiczne.

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3SPMM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma przekazane informacje na temat:

- historii mediów i ich roli w historii cywilizacji, roli informacji oraz znaczenia politycznego, gospodarczego i społecznego.

- informacje na temat zasad funkcjonowania współczesnych mediów

- informacje na temat wpływu mediów na przemiany polityczno-gospodarczo-społeczne

- roli mediów jako produktu i towaru na rynku

- podstawowych praw ekonomii w mediach

- struktury organizacyjnej redakcji/przedsiębiorstwa medialnego i sprzedaży

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3SPTM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny zajęć składa się z 8 modułów. Celem głównym przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat dostępnych narzędzi z domeny nowych technologii, a także związane z nimi szanse i zagrożenia. Omówione zostaną wybrane modele biznesowe i możliwości ich implementacji w mediach.

Studenci zapoznają się z zasadami i warunkami produkcji wydarzeń w ogólnie zarysowanym świecie nowoczesnych mediów przy implementacji nowych technologii i możliwościach jakie dostarcza szybko rozwijająca się infosfera.

Strona przedmiotu
2700-M-LM-Z3UDSI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (sieć zasobów informacyjnych). Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy.

W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe etapy rafinacji: 1. Zbieranie informacji (robot); 2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym; 3. podsystemowe uczące się uczucia identyfikacji; 4. Analiza podsystemu treści wiadomości; 5. Tworzenie modelu badanego procesu; 6. Podsystem prezentacji wyników; Przykłady: studia przypadków.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)