Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PW-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PW-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2700-L-PW-D1APDW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawa wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, elementów prawa prasowego oraz zagadnień związanych z ograniczeniami wolności słowa.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1PTIW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia zapoznają z rozwojem pisma na przestrzeni dziejów, budową pisma, terminologią specjalistyczną, klasyfikacjami, krojami pism, zagadnieniami mikroczytelności i mikrotypografii oraz ortotypografii.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1POIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w problematykę organizacji i zarządzania.

Tematyka prezentowana podczas wykładów dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty i działające w nich szkoły. Kolejne wykłady poświęcone są przedstawieniu poszczególnych funkcji składających się na zarządzanie:

-procesy decyzyjne i proces planowania

-organizowanie

-sprawy pracownicze

-kierowanie zachowaniami organizacyjnymi

-zarządzanie uczestniczące i Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM)

-problemy kultury organizacyjnej

-zarządzanie czasem

-kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1PT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zapoznaje z definicjami, zasadami oraz podstawowymi pojęciami typografii w ujęciu historycznym i współczesnym.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1PBEB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy wiedzy na temat edytorstwa bibliologicznego:

edytorstwo bibliologiczne jako subdyscyplina bibliologii; podstawowe obszary badawcze edytorstwa bibliologicznego; metody badawcze bibliologii; terminologia.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1PKJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu teorii kultury języka, wskazanie kulturotwórczej roli języka, poznanie i zrozumienie różnorakich procesów zachodzących w polszczyźnie oraz kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1SWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są stosowanym w praktyce strategiom i metodom wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych systemach informacyjno-wyszukiwawczych (katalogach, bazach danych, zasobach Internetu). Na zajęciach omawia się aparat wyszukiwawczy tych systemów oraz zasady doboru najlepszej strategii – uzależnionej od potrzeb informacyjnych użytkowników i wykorzystywanych źródeł. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia i źródła przydatne w procesie wyszukiwania.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1TIIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

2. Użytkowanie komputera.

3. Przetwarzanie tekstów.

4. Arkusze kalkulacyjne.

5. Bazy danych.

6. Grafika prezentacyjna.

7. Nawigacja w sieci Internet.

8. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

Strona przedmiotu
2700-L-PW-D1ZIWPW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia dotyczą polskich i zagranicznych źródeł informacji (drukowanych i internetowych) niezbędnych dla specjalistów rynku wydawniczo- księgarskiego w Polsce.

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z najważniejszymi źródłami informacji niezbędnymi dla profesjonalistów pracujących na rynku wydawniczo- księgarskim w Polsce. Zostaną przedyskutowane najważniejsze zagadnienia związane ze współczesnymi źródłami informacji wydawniczej.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)