Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2700-L-DM-D2FILO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(Sylabus skrócony) Filozofia świata nowoczesnego

1 Źródła życia nowoczesnego: oświecenie.

2 Filozofia społeczna oświecenia.

3 Romantyzm przeciwko oświeceniu: nowoczesna nienowoczesność

4 Romantyzm: Hegel i Schopenhauer.

5 Marks i marksizm

6 Modernizm: wielkie idee modernizmu

7 Filozofia Nietzschego

8 Wielkie narracje antropologiczne modernizmu: S. Freud i psychoanaliza

9 Wielkie narracje antropologiczne modernizmu: egzystencjalizm.

10 Wielkie narracje antropologiczne modernizmu: Szkoła Frankfurcka

11 Postmodernizm: era wielkich końców. Strukturalizm i poststrukturalizm

12 Postmodernizm: J. Derrida i P. Sloterdijk

13 Filozofia feminizmu i jej źródła

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2KWNM-PRM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące komunikowania się w nowych mediach.

Strona przedmiotu
2700-L-LM-D2PRPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest:

1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations .

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .

Strona przedmiotu
2700-L-LM-Z2PRPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest:

1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations .

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2PRKP-PRM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prezentowane są i omawiane treści związane z public relations i komunikacją społeczną oraz marketingową, dotyczące najnowszych i interesujących trendów obecnych w Polsce i na świecie. Zajęcia mają za zadanie wprowadzić studentów w tematykę komunikacji społecznej i marketingowej poprzez prezentację, dyskusję i zderzenie opinii. Ich celem jest także zbudowanie podstawowego korpusu wiedzy, rozbudzenie i skanalizowanie zainteresowań z zakresu public relations i komunikacji.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2SOME
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2TREN-PRM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do praktyki PR, zbliżone do pracy agencji PR/komórki PR w organizacji. Realizowane przez praktyka PR oraz wspomagane ekspercko przez konsultantów agencyjnych szczebla seniorskiego. Studentom przedstawione i przybliżone zostaną praktycznie kluczowe aspekty uprawiania zawodu konsultanta PR. Zadania wykonywane są w zespołach i indywidualnie. Program laboratorium jest tak skonstruowany, by maksymalnie zbudować kompetencje poszukiwane przez pracodawców u kandydatów do pracy w agencji PR lub komórce PR organizacji.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)