Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPNMIDK-przedmioty (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: SPNMIDK-przedmioty
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
2700-P1BOZI-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawowe i szczegółowe zasady bezpieczeństwa w instytucjach dziedzictwa kulturowego (tj. muzeach, bibliotekach, archiwach, obiektach zabytkowych i innych instytucjach kultury).

Strona przedmiotu
2700-P1FIDK-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone problematyce ustawowych (statutowych) funkcji instytucji GLAM oraz obszarów oddziaływania: społecznego, kulturowego, edukacyjnego, politycznego i ekonomicznego poprzez udział w ekonomii kultury i przemysłach kulturowych.

Strona przedmiotu
2700-P1GIEZ-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone zagadnieniom kompleksowego zarządzania kolekcji w instytucjach GLAM. Począwszy od gromadzenia zbiorów w formie darowizn, przekazów, depozytów, zakupów w kontekście rynku sztuki i rynku antykwarycznego, poprzez ewidencję obiektów dziedzictwa kulturowego, jego inwentaryzacji, badanie proweniencji zabytków, opracowanie naukowe, a zakończywszy na udostępnianiu i ruchu zbiorów.

Strona przedmiotu
2700-P1HIDK-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone problematyce historii i rozwoju instytucji dziedzictwa kulturowego. Mają one głównie na celu zaprezentowanie historii i znaczenia wybranych instytucji europejskiej i polskiej kultury. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na najstarsze i najbardziej znaczące polskiej instytucje kultury powstałe w XIX stuleciu, zarówno pod zaborami jak i na emigracji. Ukazana zostanie proweniencja i losy poszczególnych ich rodzajów w zależności od zainteresowania słuchaczy.

Strona przedmiotu
2700-P2PA-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na działalność instytucji kultury.

Strona przedmiotu
2700-P1PIE-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżające prawne podstawy działalności instytucji dziedzictwa kulturowego – m.in. ustawy o muzeach, o bibliotekach, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz akty wykonawcze.

Strona przedmiotu
2700-P2TCWD-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Digitalizacja, archiwizacja i udostępnianie zbiorów to obecnie jedno z kluczowych zadań instytucji kultury posiadających zbiory. Sam proces z choć pozoru wydaje się prosty to jednak wymaga zarówno zaawansowanych narzędzi cyfrowych jak i wiedzy jak z nich skorzystać. Celem zajęć będzie przedstawienie praktycznego podejścia do pracy nad cyfrowymi kopiami zbiorów a także zapoznanie uczestników z zasadami i narzędziami jakie są niezbędne by prawidłowo przeprowadzić proces digitalizacji. Uczestnicy będą mieli okazję do poznania zasad działania instytucji kultury związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kultury i krytycznej analizy funkcjonujących repozytoriów cyfrowych.

Strona przedmiotu
2700-P2TKIDK-SPNMIDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tożsamość instytucji kultury, jego tożsamość konkurencyjna, którą można uznać za misję społeczną instytucji, i przewaga konkurencyjna, która jest wizją tego, co zamierza osiągnąć w danym czasie zarząd instytucji, podporządkowując tym celom posiadane zasoby i tworząc strategię działania oraz programy wykonawcze – to główne tematy, omówione i przećwiczone na wybranych przez słuchaczy przykładach.

Założenia metodyczne zostaną przedstawione w formie wstępnego wykładu i prezentacji, zestawiających dobrane narzędzia analityczne i opisujące ich miejsce w systemie zarządzania.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)