Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSB-przedmioty scieżki II semestralnej BN (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PSB-przedmioty scieżki II semestralnej BN
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
2700-P1BPS-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć studentom typy bibliotek, odrębności i zbieżności funkcji, organizacji, metod pracy bibliotekarskiej.

W trakcie zajęć omawiane są wszystkie typy bibliotek współcześnie działających w Polsce oraz ich odpowiedniki w innych krajach.

Strona przedmiotu
2700-P2BSN-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne cele przedmiotu to:

– uporządkowanie informacji o bibliotekach naukowych,

– przedstawienie ich podziału zgodnie z ustawą o bibliotekach,

– ustalenie kryteriów oceny bibliotek naukowych.

Strona przedmiotu
2700-P2BPBN-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych, ważnych problemów bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa naukowego dobranych na podstawie analizy bieżącej literatury przedmiotu i obserwacji sytuacji w bibliotekach naukowych w Polsce i poza jej granicami.

Strona przedmiotu
2700-P1DIB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są organizowaniu i doskonaleniu przepływu informacji w bibliotece. Studenci poznają metody skutecznego zarządzania zasobami informacyjnymi biblioteki, zasady tworzenia i eksploatacji nowoczesnego warsztatu informacyjnego oraz świadczenia usług informacyjnych skierowanych do różnych kategorii użytkowników.

Strona przedmiotu
2700-P1FBN-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia funkcje bibliotek narodowych w Polsce i na świecie przez pryzmat Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Strona przedmiotu
2700-P1INSI-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych narzędzi Internetu (programów do obsługi FTP, Usenetu oraz systemu WWW – przeglądarek internetowych), podstawowych serwisów Internetu (poczty elektronicznej, list dyskusyjnych, archie, Usenet, wyszukiwarek, szperaczek, katalogów tematycznych i indeksów), popularnych portali oraz adresów startowych Internetu. Przeprowadzana jest ocena zwartości merytorycznej, informacyjnej oraz graficznej wybranych witryn WWW. Studenci poznają zasady tworzenia stron WWW. Omawiany jest Web jako uniwersalny interfejs użytkownika oraz bazy danych dostępne przez interfejs WWW ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów bibliotek cyfrowych.

Strona przedmiotu
2700-P2LKZ-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym oraz wyposażenie ich w umiejętność posługiwania się najszerzej wykorzystywanym oprogramowaniem systemowym i użytkowym. Słuchacze poznają system operacyjny Windows (organizacja danych i programów, uruchamianie programów, praca wielozadaniowa, pakiet Libre Office (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentacja), Open Office (Iriter, Calc, Impress) , MS Office (Word; Excel; PowerPoint).

Strona przedmiotu
2700-P2MB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci będą zaznajamiani z teoretycznymi aspektami marketingu (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu usług niedochodowych) oraz problemami praktycznymi (planowanie i ewaluacja marketingu, odbiorcy, budowanie wizerunku, marketing sieciowy, marketing wewnętrzny). Konkretne zagadnienia omawiane na podstawie przykładów działań konkretnych bibliotek różnych typów.

Strona przedmiotu
2700-P1ORDJHP-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bardzo krótkie wprowadzenie do teorii i praktyki opracowania przedmiotowego oraz języków haseł przedmiotowych (jhp).

Strona przedmiotu
2700-P1ORDK-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą klasyfikacyjnych języków informacyjno-wyszukiwawczych. Przedstawiona jest geneza klasyfikacji biblioteczno-bibliograficznych i ich związki z klasyfikacją nauk. Omówione są też najważniejsze światowe klasyfikacje i ich obecność w bibliografiach narodowych i katalogach bibliotecznych. Szczególna uwaga poświęcona jest najpopularniejszej klasyfikacji stosowanej w Polsce – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Strona przedmiotu
2700-P1OZN-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd norm dotyczących opisu bibliograficznego i kompozycji wydawniczej książki. Zasady tworzenia opisów bibliograficznych, Strefy opisu bibliograficznego. Stopnie szczegółowości. Zasady doboru, tworzenia i formułowania haseł.

Strona przedmiotu
2700-P2OZB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka prezentowana podczas wykładów dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty i działające w nich szkoły. Kolejne wykłady poświęcone są przedstawieniu poszczególnych funkcji składających się na zarządzanie:

-procesy decyzyjne i proces planowania

-organizowanie

-sprawy pracownicze

-kierowanie zachowaniami organizacyjnymi

-zarządzanie uczestniczące i Kompleksowe Zarządzanie Jakością

-problemy kultury organizacyjnej

Strona przedmiotu
2700-P1PGUZB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić podstawowe zasady gromadzenia i udostępniania zbiorów w bibliotekach w kilku aspektach: terminologii, obowiązującego w tym zakresie prawa oraz polityki państwa a także indywidualnych instytucji w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2700-P1AB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia współczesne koncepcje architektoniczne i użytkowe na przykładzie nowych gmachów bibliotecznych w Europie i Polsce.

Strona przedmiotu
2700-P1SBEB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje bibliometrię jako obszar bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, w których stosuje się metody ilościowe do badania stanu i tendencji rozwojowych piśmiennictwa oraz zasobów informacyjnych.

Strona przedmiotu
2700-P1WKZ-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formalna charakterystyka zbiorów. Zniszczenia materiałów bibliotecznych i ich przyczyny. Pojęcie i zasady profilaktyki konserwatorskiej. Prawidłowe warunki przechowywania zbiorów. Prezentacja wybranych zabytków kultury polskiej jakie zostały poddane procesowi konserwacji.

Strona przedmiotu
2700-P-2WWBW-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praca terenowa - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wizyty w czterech bibliotekach warszawskich: Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej. Słuchaczom zostaną zaprezentowane zbiory, organizacja i działalność bibliotek. Zajęcia poprowadzone przez pracowników w/w bibliotek ukazują także rys historyczny oraz działalność bieżącą placówek.

Strona przedmiotu
2700-P1WSKB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w zagadnienia automatyzacji bibliotek.

Strona przedmiotu
2700-P2WM-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony omówieniu najnowszych trendów obserwowanych jeśli chodzi o społeczne funkcje bibliotek, zwłaszcza ich oddziaływanie w środowiskach lokalnych i społecznościach, dla których funkcjonują (np. akademickich, edukacyjnych).

Strona przedmiotu
2700-P1WIBZC-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 11 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia związane z budową, strukturą i organizacją baz danych oraz metody ich projektowania.

Część druga dotyczy metod, narzędzi i sposobów wyszukiwania.

Strona przedmiotu
2700-P2WIBZW-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami dotyczącymi wykorzystania metod i narzędzi wyszukiwania informacji zarówno w systemach tradycyjnych, jak i online. Omawiane są uwarunkowania procesu pozyskiwania i wyszukiwania informacji (potrzeby użytkownika, stan i dostępność bazy źródłowej, struktura i organizacja bazy danych, aparat wyszukiwawczy baz abstraktowych i pełnotekstowych, wybór metody, techniki i strategie wyszukiwawcze, narzędzia wyszukiwania informacji w sieci, komunikacja z użytkownikiem końcowym).

Strona przedmiotu
2700-P1ZPB-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omówione są podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie bibliotek w Polsce: Ustawa o bibliotekach, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kodeks Cywilny.

Strona przedmiotu
2700-P2ZSOZH-PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą dwóch odrębnych, jednak powiązanych ze sobą zagadnień. Pierwsza część, na temat bibliotecznych zbiorów specjalnych, poświęcona będzie zdefiniowaniu terminu, omówieniu problematyki gromadzenia, wydzielania, przechowywania i udostępniania oraz nowym zjawiskom jakie pojawiły się i wciąż pojawiają się na styku zbiorów specjalnych i technologii cyfrowych. Część druga dotyczy podstawowych zagadnień dbałości o materiały biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów specjalnych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)