Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

API-DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: API-DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2700-M-API-D1CMK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w działalności marketingowej organizacji kultury oraz z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w tejże działalności.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1EA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe koncepcje związane z budowaniem i rozwojem systemów administracji elektronicznej: identyfikacja i autoryzacja użytkownika, interoperacyjność semantyczna, techniczna i organizacyjna, organizacja treści w warstwie prezentacji. Całość jest osadzona w kontekstach: krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1FSI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach Sztuczna Inteligencja (SI) ewoluuje dynamicznie, stanowiąc coraz istotniejsze zagadnienie zarówno w obrębie technologii jak i filozofii człowieka. Jest ona podstawowym obiektem badań w kognitywistyce i neuronauce. W toku wykładu odtworzymy historię i źródła SI wraz z głównymi punktami zwrotnymi w jej ewolucji. Kurs obejmować będzie zagadnienia metafizyki (SI a problem umysłu/ciała; natura umysłu i świadomości), epistemologii (SI a prawda, SI a reprezentacja rzeczywistości), etyki (czy SI może być moralna?), antropologii (czy możliwa jest sztuczna osoba? Test Turinga) i filozofii społecznej (jakie mogą być ekonomiczne, polityczne i społeczne skutki upowszechnienia SI?). Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i świadomości studentów odnośnie do problemów, jakie stawia SI, jej możliwego dalszego rozwoju, zagrożeń i pożytków, jakie przynieść może ludziom, jak również jej wpływu na historię uniwersalną.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1HC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest humanistyka cyfrowa nie jako konkretna dyscyplina czy metoda, ale jako zespół różnych praktyk badawczych, wykorzystujących cyfrową (pierwotnie bądź wtórnie) formę przedmiotu badań. Treścią zajęć jest zatem nie samo badanie kultury cyfrowej, ale zapoznanie studentów z zastosowaniem narzędzi i metod cyfrowych do badania, analizy i udostępniania szeroko pojętych wytworów kultury analogowej.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1MI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studenta do kreowania oraz implementacji do praktyki gospodarczej rozwiązań nacechowanych innowacyjnością. Przedstawienie podstawowych kategorii realizacji prac B+R oraz sposobu ich prowadzenia.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1MSATI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na problemach wykorzystania mobilnych i społecznościowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania multimedialnych treści. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno narzędzia internetu drugiej generacji, jak i aplikacje mobilne wspomagające realizację procesów informacyjnych. Celem zajęć jest ponadto wskazanie możliwości integracji funkcji mediów społecznościowych oraz aplikacji mobilnych w ramach hybryd aplikacji webowych – tzw. mashup.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1OWAIUX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest omówieniu teorii organizacji wiedzy i modeli systemów organizacji wiedzy oraz ich wykorzystywaniu w badaniu i projektowaniu cyfrowych usług informacyjnych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami programowania w języku Python. Na zajęciach przedstawione zostaną zagadnienia składni języka oraz paradygmatu obiektowego. Studenci zapoznają się również z podstawami analizy danych tabelarycznych i tekstowych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1PI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest projektowanie interakcji (interaction design, IxD) w metodyce zorientowania na użytkownika. W tym ujęciu projektowanie interakcji obejmuje poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: 1) co produkt ma robić (wybór i priorytetyzacja funkcjonalności, analiza wymagań użytkowników), oraz 2) jak produkt ma to robić? – projektowanie architektury informacji oraz interfejsu użytkownika.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1PROS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii architektury informacji oraz związanymi z prowadzeniem badań w nauce o informacji.

Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w życiu zawodowym. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: oprócz zagadnień teoretycznych, podstaw metodologicznych prowadzenia badań oraz analizy danych, studenci zapoznają się z zasadami redakcji tekstu naukowego, tworzenia bibliografii, a także narzędziami do zarządzania bibliografią.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1RTU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami konstruowania czytelnych komunikatów językowych adresowanych do różnych grup odbiorców. Studenci przyswajają zasady retoryki i dostosowania komunikacji do jej kontekstu społecznego, kulturowego i technologicznego.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1TKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami w terminologii nauk społecznych i humanistycznych oraz uwarunkowaniami poprawnej komunikacji za pomocą języka specjalistycznego. Studenci poznają również źródła informacji terminologicznej wykorzystywane w celu zapewnienia sprawnej komunikacji naukowej, branżowej i fachowej. Nacisk położony zostanie przede wszystkim na rozwój i specyfikę terminologii z zakresu nauki o informacji (informatologii i bibliologii) oraz dziedzin pokrewnych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D1WWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D1ZM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstaw teoretycznych reprezentacji informacji z wykorzystaniem koncepcji metadanych oraz omówienie metod i technik projektowania schematów metadanych oraz zarządzania kolekcją metadanych. Zagadnienia praktyczne obejmują metodykę standaryzacji i optymalizacji procesów dokonywanych na metadanych w odniesieniu do cyklu życia danych .

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)