Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
2700-M-DM-Z4JEDZ-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem języka w mediach, m.in. na płaszczyznach fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej oraz składniowej. Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych i pisanych), z zachowaniem zasad poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z4PMIR-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera.

Części składowe marketingu. Strategiczne planowanie marketingowe.

Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa i zarządzanie marką. Zachowania konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. Komunikat reklamowy. Koncepcje i formy przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie reklamowe. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej. ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady i zalety mediów reklamowych. Badanie reklamy.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z4POME
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem dydaktycznym przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat polityk w obszarze komunikowania i mediów na różnych poziomach: międzynarodowym, regionalnym (europejskim) i krajowym (na wybranych przykładach), w tym zwłaszcza regulacji oraz standardów kreowanych przez UNESCO, Unię Europejską, Radę Europy oraz ważne organizacje branżowe. Przedstawione zostaną szczegółowe strategie i działania wybranych organizacji w zakresie polityki w promowaniu wartości aksjologicznych związanych z wolnością słowa i wolnego przepływu informacji, a także paneuropejskich standardów w obszarze komunikacji medialnej. Wyeksponowane zostaną społeczne i kulturowe oraz ekonomiczne aspekty polityk medialnych. Omówione będą formy realizacji i monitoringu wdrażania powyższych regulacji i standardów w krajach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z4SEMI-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z4SEWA-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)