Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2700-M-DM-Z3ETJE-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie wszystkich funkcji grzecznościowych wyrażeń języka w aspekcie skuteczności komunikacyjnej.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3PRJE-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pragmatyka językowa ukazuje język nie tylko jako system znaków, ale także jako formę działania i współdziałania ludzi. Poruszane są zagadnienia aktów mowy i implikatur konwersacyjnych, perswazji i manipulacji, społeczny wymiar funkcjonowania języka i jego zróżnicowanie.

W ramach przedmiotu przedstawiane są także podstawowe zagadnienia poprawności języka w mediach w zakresie interpunkcji, ortografii, gramatyki i leksyki.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3SEMA-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących języka w mediach oraz praktyczne przygotowanie studentów do opracowania tekstu magisterium. W II semestrze seminarium polega przede wszystkim na konsultacjach związanych z powstającymi tekstami prac, wymianie uwag z promotorem oraz dyskusjach z koleżankami i kolegami.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3SPPR-DZI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały charakter wykładów i warsztatów. Formuła zajęć w dużej mierze oparta będzie na tzw. case studies i otwartych dyskusjach. Praktyczny wymiar zajęć realizowany będzie poprzez pracę nad tematami. Kluczowym założeniem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy studentom, ale także wzbudzenie w nich pasji do dziennikarstwa, do reportażu jako gatunku, do chęci pozyskiwania wiedzy i poszerzania jej, ale także do krytycznego podejścia do dziennikarstwa i różnych jego przejawów.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3SPRA-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nauka podstaw zawodu dziennikarza radiowego. Dzielą się na części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z warsztatem dziennikarza radiowego, poznanie i krótkie omówienie poszczególnych gatunków radiowych oraz wybranych zagadnień z różnych dziedzin (np. prawo, etyka zawodowa) przydatnych podczas późniejszego wykonywania zawodu. Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3SPTV-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielosemestrowe zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji telewizyjnej mają za zadanie wprowadzić studentów w zakres praktycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny dziennikarstwa telewizyjnego. Podczas zajęć w zależności od semestru studenci poznają podstawowe formy dziennikarskie m.in.: news, wywiad, reportaż. Zapoznają się też w wymiarze praktycznym z elementami sztuki operatorskiej oraz montażowej.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3SPEM-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specjalizacja mająca na celu przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń z tego zakresu oraz analizowania mediów pod kątem zagrożeń społecznych wynikających z ich użytkowania, nadużywania czy niewłaściwego przetwarzania treści z nich płynących.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3STPR-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poszerzają wiedzę o odmianach stylowych polszczyzny i rozwijają umiejętności stylistycznego kształtowania tekstów.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3TKMA-DZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony jest równolegle w języku polskim oraz angielskim. Zajęcia odbywać się będą asynchronicznie na platformie Come. Lekcje będą udostępniane raz w tygodniu w piątek, jednak Studenci mogą pracować w dowolnym czasie, we własnym tempie.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia ogólnej wiedzy o statusie, typach oraz funkcjonowaniu mediów masowych we współczesnym systemie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów w funkcjonowaniu liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3FAK-ANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

European Media Regulation: Trends & Predictions

Przedmiot poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z regulacją mediów w Europie, z uwzględnieniem perspektywy futurystycznej. Celem zajęć jest ukazanie podstawowych założeń normatywnych dotyczących bieżącej działalności mediów, poprzez odwołanie się do różnych aktów normatywnych, a także projektowanych polityk regulacyjnych w Europie. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach, studentki i studenci powinni posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)