Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2700-M-DM-Z2AMDK-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wybranym przykładom dyskursu medialnego wokół problemów kultury. Zaczynam od wyjaśnienia podstawowych pojęć z zakresu analizy dyskursu (pojęcie dyskursu, metody analizy, kultura jako pole kontrowersji) po czym przechodzę do omawiania szczegółowych zagadnień (analiz przypadku).

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2AMDM-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1 Narodziny człowieka: mowa, pierwsze medium komunikacji. Specyfika mowy i świata oralnego; magia, mitologia, „mowa bytu”.

2 Pojęcie cywilizacji. Piśmienność i człowiek piśmienny.

3 Cywilizacje: Pojęcie „Zachodu”. Unikalność cywilizacji nowoczesnej.

4 Świat/cywilizacja/człowiek pomiędzy wynalazkiem pisma a wynalazkiem druku. Pierwsze oświecenie: starożytne

5 Narodziny cywilizacji globalnej a wynalazek Gutenberga.

6 Początki nowoczesnej sfery publicznej i jej mediów: gazety, czasopisma, druki.

7 Oświecenie i jego zasady komunikacji: rozum. Encyklopedia

8 Sfera publiczna i media w dobie Rewolucji Francuskiej.

9 Romantyzm i jego nowi nadawcy. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na komunikację społeczną; początki kultury masowej.

10 Społeczeństwo industrialne/masowe; przełomowe wynalazki komunikacyjne wieku XIX

11 Era modernizmu. Film i radio.

12 Późne społeczeństwo masowe/konsumpcyjne. Telewizja.

13 Postmodernizm i najnowsze media elektroniczne: internet.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2MWPM-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiana jest specyfika nowych mediów oraz rola klastrów medialnych i kreatywnych w mieście. Student poznaje pojęcie smart city i jego obszary oddziaływania. Uwaga zostaje skupiona na roli i analizie infrastruktury mediów w smart city oraz pojmowaniu miasta jako platformy komunikacyjnej. Ważną częścią zajęć jest podejście strategiczne (dokumenty, podmioty, rozwiązania, wydarzenia) do wykorzystania mediów w tworzeniu smart cities.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2MEBM-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów (zob. http://www.lbm.uw.edu.pl/)

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2PROS-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Proseminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2PSYME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawianie zagadnień związanych z:

psychologia mediów jako nauka;

wpływ zmediatyzowanych sytuacji społecznych na procesy psychiczne i zachowanie ludzi.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2RYME-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dostarczające studentom wiedzy na temat rynków medialnych, obejmujących swoim zasięgiem zarówno obszary krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich, w tym rynki globalne.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2SPPR-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały charakter wykładów i warsztatów. Formuła zajęć w dużej mierze oparta będzie na tzw. case studies i otwartych dyskusjach. Praktyczny wymiar zajęć realizowany będzie poprzez pracę nad tematami. Kluczowym założeniem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy studentom, ale także wzbudzenie w nich pasji do dziennikarstwa, do reportażu jako gatunku, do chęci pozyskiwania wiedzy i poszerzania jej, ale także do krytycznego podejścia do dziennikarstwa i różnych jego przejawów.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2SPRA-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nauka podstaw zawodu dziennikarza radiowego. Dzielą się na części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z warsztatem dziennikarza radiowego, poznanie i krótkie omówienie poszczególnych gatunków radiowych oraz wybranych zagadnień z różnych dziedzin (np. prawo, etyka zawodowa) przydatnych podczas późniejszego wykonywania zawodu. Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2SPTV-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji telewizyjnej mają za zadanie wprowadzić studentów w zakres wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny dziennikarstwa telewizyjnego. Podczas spotkań w wydziałowym studiu telewizyjnym w zależności od semestru studenci poznają podstawowe formy dziennikarskie, m.in.: news, wywiad, widowisko telewizyjne. Zapoznają się także w wymiarze praktycznym z elementami sztuki operatorskiej oraz montażowej.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z2SPEM-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specjalizacja mająca na celu przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń z tego zakresu oraz analizowania mediów pod kątem zagrożeń społecznych wynikających z ich użytkowania, nadużywania czy niewłaściwego przetwarzania treści z nich płynących.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z3SPEM-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 36 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specjalizacja mająca na celu przygotowanie studentów do prowadzenia szkoleń z tego zakresu oraz analizowania mediów pod kątem zagrożeń społecznych wynikających z ich użytkowania, nadużywania czy niewłaściwego przetwarzania treści z nich płynących.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)