Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z 2024
2700-L-DM-D3AUPR-PRM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu zasad autoprezentacji przed mikrofonem i kamerą. Przedmiot skierowany do studentów i studentek specjalności PR i Marketing Medialny ma na celu oswojenie ich z nowoczesnymi środkami przekazu audiowizualnego, z którymi mogą zetknąć się w swojej przyszłej pracy zawodowej. Na semestr zajęć składają się 3 moduły ćwiczeniowe prowadzone przez trzech różnych wykładowców/specjalistów dotyczące wiedzy z zakresu:

1) emisji głosu,

2) prezentacji w mediach

3) kontaktu z dziennikarzami w sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3JJNK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony wprowadzeniu studentów dziennikarstwa w podstawowe zagadnienia komunikacji językowej, językoznawstwa ogólnego i polonistycznego. Podczas zajęć ukazuje się strukturę i różne wymiary języka naturalnego (m.in. jako systemu znaków, narzędzia działania, interpretacji rzeczywistości oraz transmisji kulturowej). Na tle ogólnych właściwości języka naturalnego pokazywane są swoiste cechy typologiczne polszczyzny.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2JWME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się językiem

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3JWME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się językiem

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3MITP-PRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z różnymi formami wypowiedzi pisemnych stosowanych w public relations i poprawa ich kompetencji w przygotowaniu materiałów i tekstów PR. Wprowadzeniem do zadań warsztatowych będzie rozpoznanie publiczności i adresatów działań PR, określenie ich potrzeb komunikacyjnych, dobór metod, narzędzi i technik komunikowania (komunikacja interpersonalna, za pośrednictwem mediów: własnych, pozyskanych, zakupionych, udostępnionych, tradycyjnych, internetowych, społecznościowych), dopasowanych do określonego nadawcy (klienta). Prowadzący przedyskutuje z uczestnikami programy i aplikacje z obszaru generatywnej sztucznej inteligencji, które mogą pomóc w wykonaniu zlecanych zadań pisarskich (jak ChatGPT, Bard, Claude 2 itp.), a także wiążące się z nimi dylematy etyczne, prawne i warsztatowe.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3PKM-PRM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawowe uwarunkowania, modele oraz techniki komunikacji marketingowej. Wprowadzenie stanowi opis zjawiska współćzesnej marketingowej orientacji rynkowej ze szczególnym naciskiem na zjawisko konsumpcji. Wykład omawia podstwowe pojęcia takie jak marka, branding, marketing, SWOT, 4P, a także ówne narzędzia komunikacji marketingowej ze szczególnym naciskiem na rolę mediów w tym procesie. Studenci w grupach aplikują teorię w praktykę przygotowując podstawowe analizy marketingowe w oparciu o studium przypadku. Podsumowanie przedmiotu stanowi omówienie najnowszych trendów w komunikacji marketingowej np. neuromarketingu.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3PSME brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2REER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. Analizie poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane tropy, argumenty i chwyty erystyczne.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3REER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. Analizie poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane tropy, argumenty i chwyty erystyczne.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D2SMNS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3SMNS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3SMBP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami, teoriami i badaniami w obszarze badań nad systemami medialnymi w perspektywie międzynarodowej.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D3TIME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)